Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Na Slovensku je v súčasnosti menej ako 200 ľudí nakazených vírusom HIV

18.10.2005

"V porovnaní s našimi susedmi je toto číslo veľmi priaznivé. Hodnotenie sa týka nielen počtu nakazených, ale aj spôsobu prenosu infekcie. "

Zuzana ŠTUKOVSKÁ, moderátorka:
"Na Slovensku  je v súčasnosti menej  ako 200 ľudí nakazených vírusom  HIV. V  porovnaní s  našimi susedmi  je toto číslo veľmi priaznivé.  Hodnotenie sa  týka nielen  počtu nakazených,  ale aj spôsobu  prenosu  infekcie.  Na   Ukrajine  sú  napríklad  všetci infikovaní zároveň  aj vnútrožilovými užívateľmi  drog. Z ďalších informácií  Zuzany  ČIŽMÁRIKOVEJ  vyplýva,  že  my takýto problém nemáme."

Zuzana ČIŽMÁRIKOVÁ, redaktorka:
"Práve prevencia podľa odborníkov  zabezpečila takéto pre nás priaznivé  čísla.  A  základom  prevencie  je  pravidelný  prísun sterilných ihiel  narkomanom. Okrem občianskeho  združenia Odysea má  takýto program  aj Centrum  pre prevenciu  a liečbu drogových závislostí. Hovorí vedúca centra Danica KLEMPOVÁ."

Danica KLEMPOVÁ:
"My sa snažíme pre  vnútrožilových užívateľov drog im doručiť informáciu, že je veľmi nebezpečné, ak už teda nedokážu sa liečiť alebo  nemôžu  sa  liečiť,  nedokážu  abstinovať,  ak by zdieľali striekačky s iným užívateľom drog."
Z. ČIŽMÁRIKOVÁ:
"Je však veľkým problémom pre vnútrožilových užívateľov kúpiť si   sterilnú    striekačku.   Potvrdil   to    aj   miniprieskum v bratislavských lekárňach."

D. KLEMPOVÁ:
"Oslovili  sme 123  lekární a  výdajní zdravotníckych potrieb a z nich  14, čo je vlastne  11 %, poskytuje tieto  sterilné ihly a striekačky."

Z. ČIŽMÁRIKOVÁ:
"Pre   ľudí   so   závislosťou   je   ťažké   prekročiť  prah zdravotníckeho zariadenia a pýtať si ihlu. Na druhej strane je tu všeobecne vnímaná otázka: nie je dávanie ihiel narkomanom zároveň aj  ich  podporovaním?"  Odpovedá  hlavný  odborník  pre  drogové závislosti Ľubomír OKRUHLICA."

Ľubomír OKRUHLICA:
"V žiadnom  prípade, pretože kto  chce brať drogy,  tak si tú striekačku  si  vždy  zoženie.  Nie  je  to  pravda, ba práve, že naopak, poskytnutie, cez  takéto oficiálne zariadenia, sterilných ihiel  a  striekačiek,  umožní  vstup  do  liečby a vytiahne toho človeka z užívania drog smerom k abstinencii."

Z. ČIŽMÁRIKOVÁ:
"Občianske združenie Odysea za posledných 7 rokov rozdalo len v Bratislave viac  ako 900 tisíc ihiel.  Podľa koordinátora Petra LAZOVÉHO to  však stále nestačí. Projekt  Chráň sám seba, ktorého základnou prioritou  je práve rozdávanie  sterilných ihiel, slúži aj ako minicentrum poradenstva a nádeje."

Peter LAZOVÝ:
"Samozrejme  tým konečným  cieľom môže  byť abstinencia drog, ale je veľmi náročné pre človeka, ktorý užíva drogy, myslieť hneď na tú abstinenciu."

Z. ČIŽMÁRIKOVÁ:
"A ako dodáva, pre nich sú dôležité aj tie najmenšie pokroky, akým  môže byť  napr. už   len prvý  kontakt s  drogovo závislým, pretože  práve   to  môže  byť   cesta  vyliečenia  a   neskoršej abstinencie."

STORIN

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava