Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Resocializačné centrá ponúkajú rôznu kvalitu

16.10.2005

"Závislosť od drog vzniká roky. Jej liečenie si preto vyžaduje dlhší čas ako len čas na detoxikáciu organizmu. Človek, ktorý drogy roky zneužíval sa musí opätovne naučiť žiť bez nich. "

Moderátorka:
"Závislosť  od  drog  vzniká  roky.  Jej  liečenie  si  preto vyžaduje dlhší čas ako len čas na detoxikáciu organizmu.  Človek, ktorý drogy roky zneužíval sa musí opätovne naučiť žiť bez  nich. Naučiť sa reagovať  na svoje okolie  a životné situácie  tak, aby nehľadal  riešenie  v  opätovnom  braní drogy. Dôležitou súčasťou liečby drogovo závislých ľudí je preto dlhodobá resocializácia."

T. NOVOTNÁ, redaktorka:
"Na Slovensku funguje asi 18 resocializačných stredísk, ktoré ponúkajú   do    200   lôžok.    Podľa   prezidentky    Asociácie resocializačných zariadení  Zuzany MIKOVEJ,  otázka v  súčasnosti nestojí či  je ich  dostatok, ale  v akej  kvalite ponúkajú svoje služby."

Z. MIKOVÁ, Asociácia resocializačných zariadení:
"Je  to  práca  veľmi  ťažká  a  práca  nie  dobre zaplatené, väčšinou jej nositeľmi sa stali ľudia, ktorí mali tento  problém, to  znamená   prešli  závislosťou   a  chceli   pomáhať   obdobne postihnutým."

T. NOVOTNÁ:
"Osobná skúsenosť však nie je vždy dostatočnou  kvalifikáciou pre túto prácu. Dôležitá je aj teória a odbornosť. Jej zárukou by mala  byť  akreditácia  zariadení,  ktorú  od  septembra vyžaduje zákon."

Z. MIKOVÁ:
"Akreditovaný subjekt znamená, že keď ten rodič donesie dieťa do tohto zariadenia nemusí  sa báť nejakých tendencií,  ktoré sa tam  uplatňujú  od   sektárstva  cez  neodbornosť,   manipuláciu, poškodenie duševného zdravia."
klient centra Čistý deň:
"Aj keď  mám občas  chuť na  drogu, tak  sa jej  viem zbaviť, naučil  som  sa  to.  A  ten  život sa začal zase vyvíjať nejakým normálnym smerom, že zase chodím do roboty, rozmýšľam normálne."

T. NOVOTNÁ:
"Zatiaľ  sú  akreditované  všetky  centrá,  ktoré   fungovali do septembra. Do  mája budúceho roka  však musia všetky  opätovne absolvovať akreditačný proces a splniť prísne kritériá. Sú také centrá resocializačné, kde tieto obavy sú?"

Z. MIKOVÁ:
"Nechcite odo mňa na to odpoveď."

Ivan, klient centra Čistý deň:
"Každé to centrum má niečo do seba, dáva dôraz na niečo  iné. Tu mi vyhovuje to, čo vlastne mám teraz, v tejto fáze pobytu,  že môžem chodiť pracovať  a môžem teda  študovať. Nie je  to vlastne iba o nejakej tej izolácii a teda len práca v určitom  prostredí, ale že vlastne som stále vonku a to je asi to, čo mi doteraz  tak chýbalo."

Z. MIKOVÁ:
"Nebolo by kolegiálne, aby  ja som sa vyjadrovala  ku kvalite práce ostatných kolegov. Ja si myslím, že jediným takým kritériom našej  kvality  práce   je  výsledok,  ktorý   vidíme  v   našich klientoch."

T. NOVOTNÁ:
"Pred výberom resocializačného  centra by možno  mali rodičia alebo príbuzní navštíviť viac  zariadení, aby sa presvedčili, ako to ktoré funguje."

Eva, bývalá klientka centra Čistý deň:
"Maličký bude mať rok za mesiac a som šťastná úplne. To,  keď som fetovala, teraz mi malý dáva, napĺňa ma."

STORIN

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava