Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Liečba drogových závislostí sa zlepšila

21.09.2005

"Liečba drogových závislostí sa na Slovensku po vstupe do Európskej únie zlepšila. Podľa posledných údajov z ľudí liečených zo závislostí abstinuje až 85 percent."

Moderátorka:
"Liečba drogových závislostí sa na Slovensku po vstupe do Európskej únie zlepšila. Podľa posledných údajov z ľudí liečených zo závislostí abstinuje až 85 percent. Dôvodom je zmena liečebných postupov a špeciálne programy pre rôzne skupiny narkomanov."

B. TETINGEROVÁ, redaktorka:
"Drogová scéna na Slovensku sa za posledné desaťročie výrazne zmenila. Kým v minulosti dominovali užívatelia heroínu, dnes ho nahrádza pervitín. Stále pribúda počet závislých na marihuane. Pozitívom je, že rapídne klesol počet injekčného užívania drog."

Ľ. OKRUHLICA, Centrum pre liečbu drogových závislostí:
"Užívanie drog vnútrožilové a vôbec aj tvrdých drog nie je zanedbateľné v porovnaní s mnohými krajinami sme na tom boli rovnako alebo niekde aj viacej."

B. TETINGEROVÁ:
"Klesol aj počet užívateľov rohypnolu, ktorý sa u nás prestal vyrábať. Práve tento liek Slovensku v minulosti vyčítala Európska únia."

Ľ. OKRUHLICA:
"Úspešnosť celkovej liečby tých závislostí je pomerne vysoká."

B. TETINGEROVÁ:
"Úspešnosť liečby, až 64-percentnú, zaznamenali aj u alkoholikov. Medzi abstinujúcimi ubúdajú nezamestnaní."

Z. BUŠOVÁ, Inštitút drogových závislostí:
"Pri vstupe to bolo 71 percent a po roku to kleslo na 30 percent, po troch rokoch na 28 percent."

B. TETINGEROVÁ:
"V poslednom období u nás stúpol počet závislých ľudí, ktorí sú vo väzniciach, špeciálne im treba venovať zvýšenú pozornosť. Vo väzniciach v Litve sa totiž takto rozšírila epidémia HIV."

STORIN

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava