Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Boj proti drogovým návykom na základných školách

07.09.2005

"Na prešovských základných školách sa čoraz viac detí ocitá na hraniciach zákona. Školský úrad eviduje takmer 140 prípadov záškoláctva, ďalej 33 prípadov krádeží a dokonca aj ozbrojené lúpeže. "

H. CVANCIGEROVÁ, moderátorka:
"Na prešovských základných školách  sa čoraz viac detí  ocitá na hraniciach  zákona. Školský  úrad eviduje  takmer 140 prípadov záškoláctva, ďalej  33 prípadov  krádeží a  dokonca aj  ozbrojené lúpeže. V školách narastá  násilie, agresivita ale aj  týranie. V niektorých prípadoch je známa aj sexuálna delikvencia. Zvýšila sa preto aj  návštevnosť nešťastných rodičov v pedagogicko psychologických poradniach."

D. MURDZIKOVÁ, redaktorka:
"Pod tieto negatívne čísla sa podľa psychológov  predovšetkým podpisuje absencia komunikácie dieťaťa s rodičom. Ten v  tvrdších sociálnych  podmienkach  chce   v  prvom  rade  rodinu   finančne zabezpečiť."

J. HUMEŇANSKÁ, psychologička:
"Rodičia, zaneprázdnení podnikaním nemajú čas na deti,  takže mnohokrát deti vychováva ulica."

D. MURDZIKOVÁ:
"Tá ponúka mnohé lákadlá. Napríklad fľašu alkoholu, cigaretu, či  ľahšiu  drogu.  V  Prešove  je  známy  prípad, keď cigaretu z marihuany fajčil žiak len šiestej triedy. Na sídliskách sú  drogy doslova poruke."

J. HUMEŇANSKÁ:
"Je  dôležitá  prevencia.  To  znamená,  že  úzka  spolupráca rodičov a školy.   Rodič musí vedieť  ako dieťa trávi  voľný čas, ako sa správa v škole."

D. MURDZIKOVÁ:
"Školský  úrad   chce,  aby   na  základných   školách  užšie spolupracovali výchovný pracovník s koordinátorom  protidrogových činností a triedny učiteľ problémového žiaka."

J. HUMEŇANSKÁ:
"Jednak  sa  tieto  problémy  začínajú,  alebo  uskutočňujú v škole."

P. FEŇUŠ, vedúci Školského úradu v Prešove:
"Tieto anomálie,  ktoré vlastne  vznikajú príliš  skoro a tie návyky detí  sú, ozaj  zmapovať ich  môže skôr  triedny učiteľ, a potom v súčinnosti s tým koordinátorom. Je to jav už u nás  taký, že ho musíme vnímať."

D. MURDZIKOVÁ:
"Oslovili  sme   aj  14 ročných  školákov,  ktorí   ochutnali alkohol i cigaretu.  Pred  kameru sa však postaviť nechceli.  No, ako  nám  povedali,  dospelácke  možnosti  vyskúšali  aj  z nudy. Peniaze si vypýtali od rodičov."

STORIN

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava