Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Psychologické centrá prešli pod Úrady práce

01.09.2005

"Takmer 60 centier poradensko psychologických služieb prešlo od 1. septembra pod Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Centrá, ktoré poskytujú bezplatnú psychologickú pomoc pre dospelých, páry aj celé rodiny, tak stratili svoju samostatnosť."

Moderátor:
"Takmer 60 centier poradensko psychologických služieb  prešlo od 1.  septembra pod  Ústredie práce,  sociálnych vecí  a rodiny. Centrá,  ktoré  poskytujú   bezplatnú  psychologickú  pomoc   pre dospelých, páry aj celé rodiny, tak stratili svoju  samostatnosť. Niektoré poradne  sa možno  presťahujú do  budov okresných úradov práce,  inak  však  klienti  zmenu  nepocítia.  Určité obavy majú psychológovia a ďalší pracovníci poradenských centier. Týkajú  sa najmä odborných problémov."

I. BRADA, redaktor:
"Centrá poradensko psychologických  služieb pre  jednotlivca, pár a rodinu,  tzv. CPPS ky, vznikli  v roku 1991  transformáciou bývalých  manželských  a  predmanželských  poradní.  Doteraz boli rozpočtovou   organizáciou   priamo   pod   ministerstvom  práce, sociálnych vecí  a rodiny.  Nový zákon  o sociálnoprávnej ochrane detí  z  nich  spravil  referáty  v rámci okresných úradov práce, sociálnych vecí a rodiny."
 
I. VALKOVIČ, CPPS pre jednotlivca, pár a rodinu:
"Očakávania spojené s tým,  čo bude, keď sa  170 pracovníkov, ktorí  doteraz   tvorili  CPPS,   pridá  k   nejakým   10 tisícom zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí."

O. NEMCOVÁ, CPPS pre jednotlivca, pár a rodinu:
"Dúfame,  že  väčšina  pracovísk  zostane  v tých priestoroch kde sú, ale je možné, že niektorí sa budú sťahovať a pevne verím, že úrady práce im vytvoria také podmienky na prácu, že tí klienti to nepocítia priamo pri tom kontakte s odborníkmi."

I. BRADA:
"Psychoterapia,  diagnostika  a  konzultácie  majú  špeciálny režim. Zmena preto  vyvolala obavy odborníkov.  Tí na rozdiel  od úradov práce  potrebujú kvôli  klientom pohyblivú  pracovnú dobu, prácu  v  teréne  vrátane  protidrogovej  prevencie  a  výchove k manželstvu a rodičovstvu,  psychoterapeutické výcviky a  školenia cez víkendy."

I. VALKOVIČ:
"Dnes  klient  keď  chce  navštívi  psychológa,  tak obyčajne nepríde  cez  pracovnú  dobu  ako  to  bolo  v minulosti, chce si zachovať svoje pracovné miesto,  takže nás navštívi po  pracovnej dobe a koľko razy je to vo večerných hodinách."

O. NEMCOVÁ:
"Niektoré  akcie  sa  dokonca  dejú  cez  soboty a nedele, to znamená pripadá do úvahy aj náhradné voľno."

I. BRADA:
"Centrá poradensko psychologických služieb poskytli len vlani viac ako  50 tisíc konzultácií  a ich  služby vyhľadalo  viac ako 15 tisíc klientov."

STORIN

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava