Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

V posledných rokoch u nás stúpa počet mladých ľudí, ktorí užívajú drogy

04.08.2005

"Najbežnejšou drogou, ktorá je v niektorých štátoch dokonca legálna, je marihuana. Závažné však je, že podľa prieskumov sa s ňou naše deti stretávajú po prvýkrát vo veku 14 rokov."

A. PETRIČKOVÁ, moderátorka:
"V posledných rokoch  u nás stúpa  počet mladých ľudí,  ktorí užívajú drogy. Najbežnejšou drogou, ktorá je v niektorých štátoch dokonca  legálna,  je  marihuana.  Závažné  však  je,  že   podľa prieskumov sa s ňou naše  deti stretávajú po prvýkrát vo  veku 14 rokov. Podľa  skúseností odborníkov  stúpa počas  prázdnin riziko prvého kontaktu s drogou, najčastejšie s marihuanou. Hovorí Pavel PALKOVIČ z Centra pre liečbu drogových závislostí."

P. PALKOVIČ:
"Vychádza to z istého režimu, že tie deti majú taký  voľnejší režim  vzhľadom  teda  k  tomu, že  sú  prázdniny, a potom aj tým aktivitám, sú rôzne  cesty, býva ako  veľa mladých ľudí  pokope a vždy  sa  stane,  že  je  nejaká  ponuka  marihuany.  Je  to také experimentovanie  vlastne,   že  v   kolektíve  skúšajú    fajčiť marihuanu, ale vlastne aj cigarety a alkohol."

A. PETRIČKOVÁ:
"Prvým znakom toho, že dieťa fajčí marihuanu, prípadne  užíva iné drogy, sú poruchy správania."

P. PALKOVIČ:
"Tie deti sú  v podstate také  apatické, nemajú záujem o nič, tie,  ktoré  predtým  mali,  zhorší  sa  potom správanie v škole, túlanie, to je taký prvý znak, akože poruchy správania."

A. PETRIČKOVÁ:
"Ak niekto fajčí marihuanu ohrozuje svoje zdravie viac ako  v prípade fajčenia cigariet."

P. PALKOVIČ:
"Je to viacej, tam sa uvoľňujú viacej karcinogény a  dochádza potom k rakovine hrtanu."

STORIN

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava