Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Na festivale Pohoda našli aj drogy

19.07.2005

"Niektorí návštevníci sa nevedeli zaobísť bez drog, festival mala preto počas celého víkendu na muške trenčianska polícia."

A. KOZINKOVÁ, moderátorka:
"Zrušenie  vojenčiny ministrom  obrany na  najväčšom hudobnom festivale   Pohoda  zožalo   obrovský  ohlas,   víkendovej  akcii v Trenčíne však  dominovala najmä hudba.  Niektorí návštevníci sa nevedeli  zaobísť  bez  drog,  festival  mala  preto počas celého víkendu na muške trenčianska polícia."

K. KUDJÁKOVÁ, redaktorka:
"Počas festivalu muži zákona skontrolovali asi 200 osôb a 400 vozidiel, napriek tomu, že počas víkendu nedošlo v areáli letiska k hrubému  narušeniu  verejného  poriadku,  polícia  musela podľa trenčianskej   hovorkyne  Kataríny   HLAVÁČOVEJ  riešiť  niekoľko trestných činov."

K. HLAVÁČOVÁ:
"Jeden trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia, ďalej šesť trestných  činov nedovolenej výroby  a držby omamnej  látky, psychotropnej  látky, jedu  a prekurzora  a obchodovania  s nimi, ďalej jeden  trestný čin podpory  a propagácie hnutí  smerujúcich k potlačeniu práv  a slobôd občanov  a jeden trestný  čin krádeže vlámaním do  osobného motorového vozidla,  ktoré bolo zaparkované v areáli festivalu."

K. KUDJÁKOVÁ:
"Zaistené omamné látky zašle polícia na expertízu, na základe výsledkov  potom  vznesie  konkrétne   obvinenie.  Činili  sa  aj dopravní policajti, ktorí rozdali 82 pokút, na hudobnom festivale v Trenčíne sa zúčastnilo asi 25 tisíc návštevníkov."

STORIN

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava