Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Druh publikácií

Zrušiť výber
 • Monitoring psychoaktívnych zlúčenín v odpadových vodách Slovenska za rok 2020, príloha
  Stiahnuté
  122 X
 • Monitoring psychoaktívnych zlúčenín v odpadových vodách Slovenska za rok 2020
  Stiahnuté
  47 X
 • Stav drogovej problematiky na Slovensku - súhrn Výročnej správy NMCD o stave drogovej problematiky na Slovensku v roku 2015
  Popis
  Ďalší súhrn správy NMCD o stave drogovej problematiky na Slovensku v roku 2015.
  Stiahnuté
  3411 X
 • National Report on Drug Situation in SK - data 2013
  Popis
  Výročná správa Národného monitorovacieho centra pre drogy určená pre medzinárodnú informačnú sieť o drogách REITOX, európskej agentúry EMCDDA.
  Stiahnuté
  14743 X
 • Súhrn národnej správy o stave drogoovej problematiky na Slovensku v roku 2012
  Popis
  Súhrn národnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku - 2012 v čiastočnej on-line forme, keďže obsahuje prelinkovanie na zdroje a podklady správy. V roku 2013 bol tento text použitý pre tlačové vydanie i-drogy bulletinu.
  Stiahnuté
  1026 X
 • Prehľad hlavných údajov za rok 2011
  Stiahnuté
  2285 X
 • Výročná správa o stave drogovej problematiky v SR (údaje 2010) edícia 2011
  Popis
  Národná správa (o stave drogovej problematiky) mapuje rozvoj, trendy a situáciu vo vybraných oblastiach, a to presne podľa požiadaviek zadávateľa - Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť, pre ktoré je primárne určená. Sprava sa spracováva v anglickom jazyku a do informačnej siete REITOX sa postupuje elektronicky. Od roku 2005 Národné monitorovacie centrum pre drogy vydávalo aj slovenskú verziu, a to ako publikáciu tlačovú i elektronickú. V roku 2010 sa slovenskú verziu - ktorá je podkladom pre preklad do AJ - nepodarilo z rôznych dôvodov publikovať, s takýmto úsporným variantom počítame aj teraz a Výročnú správu o stave drogovej problematiky (údaje 2010, edícia 2011) zverejňujeme v anglickej verzii tak ako bola postúpená do EMCDDA.
  Stiahnuté
  6650 X
 • Prehľad hlavných údajov za rok 2010
  Popis
  Prehľad hlavných údajov za rok 2010 a trendy vývoja sledovaných ukazovateľov
  Stiahnuté
  1984 X
 • National Report SK 2010
  Popis
  Národná správa (o stave drogovej problematiky) mapuje rozvoj, trendy a situáciu vo vybraných oblastiach, a to presne podľa požiadaviek zadávateľa - Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť, pre ktoré je primárne určená. Sprava sa spracováva v anglickom jazyku a do informačnej siete REITOX sa postupuje elektronicky. Od roku 2005 Národné monitorovacie centrum pre drogy vydávalo aj slovenskú verziu, a to ako publikáciu tlačovú i elektronickú. V roku 2010 sa slovenskú verziu - ktorá je pochopiteľne vždy podkladom pre preklad do AJ - nepodarilo z rôznych dôvodov publikovať. Z tohto dôvodu je na slovenskej stránke www.infodrogy.sk k dispozícii len anglická verzia.
  Stiahnuté
  2415 X
 • Stav drogovej problematiky v SR - súhrn výročnej správy 2010
  Popis
  Súhrn Výročnej správy o stave drogovej problematiky v Slovenskej republike (slovenský jazyk). NMCD každoročne spracováva výročnú správu o stave drogovej problematiky v Slovenskej republike primárne určenú pre medzinárodnú informačnú sieť o drogách REITOX, prevádzkovanú Európskym monitorovacím centrom pre drogy a drogovú závislosť EMCDDA.
  Stiahnuté
  5897 X

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava