Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Druh publikácií

Zrušiť výber
 • Developments in Cannabis Market
  Popis
  Článok EMCDDA venovaný vývoju na európskom trhu s kanabisom - vydaný pri príležitosti Svetového dňa proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu.
  Stiahnuté
  36 X
 • Európska správa o drogách 2019
  Popis
  Európska správa o drogách 2019
  Stiahnuté
  143 X
 • European Drug Report 2019
  Popis
  Každoročne vydávaná Európska správa o drogách 2019
  Stiahnuté
  53 X
 • Medicinal use of cannabis and cannabinoids
  Popis
  Medical use of cannabis and cannabinoids: questions and answers for policymaking - publikácia v AJ Medicínske užívanie kanabisu a kanabinoidov: otázky a odpovede pre tvorbu politík Agentúra EMCDDA práve vydala svoju prvú správu o kanabise a kanabinoidoch v medicíne. Aké sú dôkazy v prospech užívania kanabisu a kanabinoidov na liečebné účely, aký je rozdiel medzi kanabisovými prípravkami a liekmi ( s obsahom kanabinoidov) a prečo je to dôležité a ako je táto otázka riešená v Európe, ale aj v iných krajinách ?.Správa prináša otázky I odpovede predošetkým pre tvorcov politík, aby sa inšpirovali – prípadne dištancovali – od zavedených postupov a praxe v krajinách, kde sa liečebný potenciál najmä kanabinoidu CBD využíva.
  Stiahnuté
  55 X
 • Európska správa o drogách 2018
  Popis
  Európska správa o drogách 2018 v slovenskom jazyku
  Stiahnuté
  443 X
 • Fentanils and synthetic cannabinoids: driving greater complexity into the drug situation
  Popis
  Napriek povzbudzujúcemu trendu poklesu kvantity nových psychoaktívnych látok v dôsledku zvýšenej regulácie a pravdepodobne aj v dôsledku likvidácie výrobných laboratórií v Číne, to, čo je a čo sa dostáva do obehu aktuálne, znamená vážne ohrozenie zdravia jednotlivcov a verejného zdravia, ako aj sociálne dopady. Publikácia (v AJ) z edície Rapid Communication sa týka aktualizácie situácie s NPL z pohľadu výskytu mimoriadne rizikových fentanylov a syntetických kanabinoidov.
  Stiahnuté
  82 X
 • Európska správa o drogách 2018 - hlavné body
  Popis
  Tlačová správa EMCDDA pri príležitosti zverejnenia Európskej správy o drogách 2018 dňa 7.júna 2018 na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli.
  Stiahnuté
  177 X
 • CUMYL-4CN-BINACA - Report on risk assesment
  Popis
  Syntetický kanabinoid CUMYL-4CN-BINACA - hodnotenie rizík - správa
  Stiahnuté
  312 X
 • ADB-CHMINACA - Report on the risk assesment
  Popis
  Syntetický kanabinoid ADB-CHMINACA - hodnotenie rizík - správa
  Stiahnuté
  317 X
 • Európska správa o drogách 2018
  Stiahnuté
  90 X

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava