Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Druh publikácií

Zrušiť výber
 • Analýza štatistických súvislostí užívania návykových látok a hazardného hrania
  Popis
  ANALÝZA ŠTATISTICKÝCH SÚVISLOSTÍ UŽÍVANIA NÁVYKOVÝCH LÁTOK A HAZARDNÉHO HRANIA V ZISTENIACH POPULAČNÉHO PRIESKUMU NÁRODNÉHO MONITOROVACIEHO CENTRA PRE DROGY
  Stiahnuté
  15 X
 • Správa o stave a vývoji drogovej scény na území SR za rok 2018
  Popis
  Piata súhrnná správa MV SR - Národnej kriminálnej agentúry (národnej protidrogovej jednotky) o stave a vývoji drogovej scény na území Slovenskej republiky za rok 2018.
  Stiahnuté
  252 X
 • Prieskum štruktúry klientov a služieb resocializácie
  Popis
  V poradí dvanásty prieskum NMCD v resocializačných zariadeniach na Slovensku (údaje 2018)..
  Stiahnuté
  163 X
 • Country Report Slovakia - Správa o drogách 2019
  Popis
  Slovenská verzia tzv. Country Report, ktorú zostavili odborníci z EMCDDA na základe údajov zo Slovenska poskytnutých do medzinárodnej informačnej siete REITOX formou štatistických tabuliek a takmer desiatky pracovných zošitov (workbookov) Národným monitorovacím centrom pre drogy. NMCD získava údaje pre štandardné výstupy porovnateľné s inými krajinami EÚ z rôznych zdrojov počínajúc ústrednými orgánmi a končiac občianskymi združeniami.
  Stiahnuté
  64 X
 • Country Report Slovakia
  Popis
  Slovenská verzia tzv. Country Report, ktorú zostavili odborníci z EMCDDA na základe údajov zo Slovenska poskytnutých do medzinárodnej informačnej site REITOX formou štatistických tabuliek a takmer desiatky pracovných zošitov (workbookov) Národným monitorovacím centrom pre drogy.
  Stiahnuté
  214 X
 • Country Report Slovakia
  Popis
  Správa o Slovensku (v AJ) Súčasť informačného balíka EMCDDA v súvislosti s výročnou správou EMCDDA - Európskej správy o drogách
  Stiahnuté
  104 X
 • Analýza vzťahov a premenných v zisteniach populačného prieskumu NMCD 2015
  Popis
  V poradí štvrtá analýza údajov zadaná do externého prostredia.
  Stiahnuté
  189 X
 • Drug situation in Slovakia - october 2016
  Popis
  Príspevok NMCD na stretnutie národných drogových koordinátorov v Bratislave počas Predsedníctva SR v Rade EÚ.
  Stiahnuté
  418 X
 • Liečba drogovej závislosti v roku 2016
  Popis
  Aktuálne údaje o liečbe drogovej závislosti za rok 2016 poskytnuté Národným centrom zdravotníckych informácii 2.júna 2017
  Stiahnuté
  313 X
 • Monitoring psychoaktívnych zlúčenín v odpadových vodách Slovenska za rok 2016 - správa
  Popis
  V poradí piata správa odborníkov z Asociácie čistiarenských expertov Slovenska podporená NMCD, popisuje výsledky získané v roku 2016 z analýz odpadových vôd a výskyt vybraných typov legálnych, ilegálnych drog, ich metabolitov, nových typov psychoaktívnych látok (celkovo 58 zlúčenín (tabuľka 1 - príloha)). Monitoring prebiehal v 12 mestách Slovenska, celkovo na 13 čistiarňach. Dve z nich sú situované priamo v hlavnom meste Slovenska: Čistiareň odpadových vôd Bratislava je umiestnená v mestskej časti Vrakuňa a odvádza odpadové vody zo širšieho centra Bratislavy (v texte označená ako Bratislava), ČOV Petržalka odvádza odpadové vody z najväčšieho sídliska Slovenskej republiky z Petržalky. Ďalšie ČOV : Košice, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Prešov, Devínska Nová Ves (DNV), Trnava, Komárno, Sereď, Dunajská Streda a Piešťany. Týmto spôsobom boli od marca po december 2016 monitorované odpadové vody od približne 1,4 milióna obyvateľov na Slovensku a od približne 30 000 účastníkov festivalov. V štúdii bol robený monitoring festivalu Topfest (okolo 30 000 účastníkov), festival Grape (12 000 účastníkov) bol pre nepriaznivé počasie zrušený. V tejto štúdii bol po prvý raz monitorovaný aj etyl sulfát, ktorý je možné následne použiť pri výpočte spotreby alkoholu. Namerané výsledky, podobne ako v správach za obdobie 2013 – 2015, potvrdzujú skutočnosť, že dominujúcou drogou na Slovensku je stále metamfetamín (pervitín) a jeho spotreba naďalej rastie. Z hľadiska koncentrácie látky v odpadovej vode bol spolu s liečivami tramadolom, kotinínom, kofeínom a etyl sulfátom najkoncentrovanejšou látkou. Z hľadiska geografického rozloženia je kokaín sústredený prevažne do Bratislavy a jej okolia. Analýzy naznačujú nárast spotreby v meste Trnava.
  Stiahnuté
  1230 X

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava