Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Druh publikácií

Zrušiť výber
 • Protidrogové predstavenie
  Stiahnuté
  16 X
 • Divadelné predstavenie - THE DARK TRIP
  Popis
  Pilotné divadelné predstavenie s názvom THE DARK TRIP v dvoch mestách
  Stiahnuté
  31 X
 • Vyhodnotenie žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2015
  Popis
  Vyhodnotenie žiadosti o poskytnutie dotácie podľa §2 ods. 1 písm. d) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na rok 2015
  Stiahnuté
  749 X
 • Všetko pre zdravie
  Popis
  Festival filmov o zdraví Bratislava 7.-9.9.2015
  Stiahnuté
  578 X
 • Platforma MVO pôsobiacich v oblasti drog
  Popis
  Platforma mimovládnych organizácií poskytujúcich služby najmä v oblasti harm reduction
  Stiahnuté
  459 X
 • Program "Chráň sa sám" sa zaplatí trojnásobne
  Popis
  Autori sa vo svojej analýze zamerali na ohodnotenie prínosov zo zníženia výskytu infekcií hepatitídou typu C medzi ľuďmi injekčne užívajúcimi drogy.
  Stiahnuté
  710 X
 • Komplexné hodnotenie protidrogovej stratégie 2009-2012
  Popis
  Predkladacia správa do VPK - MZ SR ku Komlexnému hodnoteniu protidrogovej stratégie 2009-2012 Vyhodnotenie sa predkladá ako súčasť procesu prípravy a formulovania protidrogovej politiky na ďalšie obdobie. Analýza celkového dopadu opatrení na stav drogovej problematiky a reflektovanie hlavných pozitív a negatív sú hlavným predpokladom realizácie politiky založenej na dôkazoch a faktoch. Podkladom pre spracovanie vyhodnotenia boli jednak podrobné správy rezortov a inštitúcií o plnení parciálnych akčných plánov v oblasti ich pôsobnosti, jednak ďalšie dostupné informácie o celkových trendoch za sledované obdobie, získané prostredníctvom ich systematického monitorovania Národným monitorovacím centrom pre drogy podľa metodiky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA). V poslednom roku plnenia stratégie došlo v organizačnej štruktúre výkonných zložiek koordinácie národnej protidrogovej stratégie k výrazným zmenám a od začiatku roka 2013 bola celá protidrogová problematika delimitovaná do rezortu zdravotníctva. S tým súvisiaca transformácia a presun štruktúr, procesov a väzieb je hlavným dôvodom predloženia hodnotiacej správy s časovým oneskorením čo správe vtláča skôr dokumentačný charakter, než charakter aktívneho pracovného materiálu. Takéto hodnotenie sa však týka len finálneho spracovania získaných informácií, nakoľko tieto sa získavali priebežne a systematicky a tak pri tvorbe nových strategických východísk protidrogovej politiky pre nasledujúce obdobie boli už poznatky a závery z týchto dát k dispozícii (výročné správy pre EMCDDA) a plne využité. Preto aj závery predkladané v správe môžu byť stále významným podnetom ďalšieho rozvoja protidrogovej politiky.
  Stiahnuté
  139 X
 • Komplexné hodnotenie protidrogovej stratégie 2009-2012
  Popis
  Predkladacia správa do VPK - MZ SR ku Komlexnému hodnoteniu protidrogovej stratégie 2009-2012 Vyhodnotenie sa predkladá ako súčasť procesu prípravy a formulovania protidrogovej politiky na ďalšie obdobie. Analýza celkového dopadu opatrení na stav drogovej problematiky a reflektovanie hlavných pozitív a negatív sú hlavným predpokladom realizácie politiky založenej na dôkazoch a faktoch. Podkladom pre spracovanie vyhodnotenia boli jednak podrobné správy rezortov a inštitúcií o plnení parciálnych akčných plánov v oblasti ich pôsobnosti, jednak ďalšie dostupné informácie o celkových trendoch za sledované obdobie, získané prostredníctvom ich systematického monitorovania Národným monitorovacím centrom pre drogy podľa metodiky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA). V poslednom roku plnenia stratégie došlo v organizačnej štruktúre výkonných zložiek koordinácie národnej protidrogovej stratégie k výrazným zmenám a od začiatku roka 2013 bola celá protidrogová problematika delimitovaná do rezortu zdravotníctva. S tým súvisiaca transformácia a presun štruktúr, procesov a väzieb je hlavným dôvodom predloženia hodnotiacej správy s časovým oneskorením čo správe vtláča skôr dokumentačný charakter, než charakter aktívneho pracovného materiálu. Takéto hodnotenie sa však týka len finálneho spracovania získaných informácií, nakoľko tieto sa získavali priebežne a systematicky a tak pri tvorbe nových strategických východísk protidrogovej politiky pre nasledujúce obdobie boli už poznatky a závery z týchto dát k dispozícii (výročné správy pre EMCDDA) a plne využité. Preto aj závery predkladané v správe môžu byť stále významným podnetom ďalšieho rozvoja protidrogovej politiky.
  Stiahnuté
  37 X
 • Stretnutie národných protidrogových koordinátorov v Lotyšsku
  Stiahnuté
  466 X
 • Národná protidrogová stratégia Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013-2020
  Popis
  Národná protidrogová stratégia Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013- 2020 v knižnom formáte. Publikácia je dvojjazyčná (SJ/AJ) a obsahuje aj Akčné plány jednotlivých rezortov.
  Stiahnuté
  654 X

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava