Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Druh publikácií

Zrušiť výber
 • 57.zasadnutie Komisie pre omamné látky (CND)
  Popis
  Informácia o 57. zasadnutí celosvetovej komisie (Commission on narcotic drugs), ktoré sa uskutoční 13.až 21.marca vo Viedni
  Stiahnuté
  438 X
 • Nové grantové možnosti z EÚ
  Popis
  Nové možnosti pre grantovú podporu
  Stiahnuté
  224 X
 • Výzva
  Popis
  Otvorenie dvoch nových európskych programov: Prevencia a boj proti kriminalite a Horizon 2020, ktorý označujú ako pokračovateľa 7. rámcového výskumného programu. Výzvy na predkladanie projektov sa týkajú nových psychoaktívnych látok.
  Stiahnuté
  553 X
 • Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti na roky 2012-2015
  Stiahnuté
  676 X
 • ZELENÁ KNIHA o úlohe občianskej spoločnosti v protidrogovej politike v Európskej únii
  Popis
  Preklad materiálu ´ZELENÁ KNIHA o úlohe občianskej spoločnosti v protidrogovej politike v EÚ´určený k tématickej debate v rámci činnosti Horizontálnej pracovnej skupiny pre drogy pri Rade EÚ.
  Stiahnuté
  738 X
 • Preventivní opatření ve věznicích
  Popis
  16. júna sa v hoteli Tatra stretli odborníci, ktorí diskutovali o možnostiach a posilnení spolupráce medzi zamestnancami väzníc a mimovládnych organizácií na Slovensku v rámci drogovej problematiky.
  Stiahnuté
  923 X
 • Skúsenosti s budovaním siete pomáhajúcich zariadení pre užívateľov drog v ČR
  Popis
  Dňa 26. a 27. apríla 2006 sa v Bratislave uskutočnil workshop pod názvom „Možnosti spolupráce pri budovaní služieb v oblasti harm reduction“ organizovaný twinningovým projektom, ktorý bol určený pre zriaďovateľov služieb v otvorenom prostredí. Na podujati odoznela aj táto prednáška.
  Stiahnuté
  829 X
 • „Two-class-support-system“ – Viacúrovňový podporný systém v Nemecku
  Popis
  Dňa 26. a 27. apríla 2006 sa v Bratislave uskutočnil workshop pod názvom „Možnosti spolupráce pri budovaní služieb v oblasti harm reduction“ organizovaný twinningovým projektom, ktorý bol určený pre zriaďovateľov služieb v otvorenom prostredí. Na podujati odoznela aj táto prednáška.
  Stiahnuté
  786 X
 • Aspekty implementácie harm reduction v Nemecku
  Popis
  Dňa 26. a 27. apríla 2006 sa v Bratislave uskutočnil workshop pod názvom „Možnosti spolupráce pri budovaní služieb v oblasti harm reduction“ organizovaný twinningovým projektom, ktorý bol určený pre zriaďovateľov služieb v otvorenom prostredí. Na podujati odoznela aj táto prednáška.
  Stiahnuté
  925 X
 • Historický vývoj programov harm reduction v Nemecku
  Popis
  Dňa 26. a 27. apríla 2006 sa v Bratislave uskutočnil workshop pod názvom „Možnosti spolupráce pri budovaní služieb v oblasti harm reduction“ organizovaný twinningovým projektom, ktorý bol určený pre zriaďovateľov služieb v otvorenom prostredí. Na podujati odoznela aj táto prednáška.
  Stiahnuté
  1175 X

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava