Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Druh publikácií

Zrušiť výber
 • SPRÁVA NMCD 2022 O PRIESKUME ŠTRUKTÚRY KLIENTOV A SLUŽIEB RESOCIALIZÁCIE ZA ROK 2021
  Popis
  V roku 2022 sa uskutočnil opakovaný, v poradí pätnásty prieskum Národného monitorovacieho centra pre drogy v 16 pobytových zariadeniach – Centrá pre deti a rodiny s výkonom resocializačného programu. Z hľadiska metódy tohto dlhodobého prieskumu ide o dotazníkový zber agregovaných údajov za uplynulý rok – dotazník je adresovaný vedeniu CDR s výkonom resocializačného programu, každoročne obsahuje päť identických základných modulov, do ktorých boli počas obdobia sledovania postupne vkladané detailnejšie otázky, týkajúce sa kritérií sociálnej reintegrácie podľa požiadaviek Európskeho monitorovacieho centra pre drogy, a to bývanie, ekonomická aktivita/ inaktivita, vzdelávanie, resocializácia ako forma postpenitenciárnej starostlivosti a napokon aj údaje o trestnoprávnej histórii klientov. Od roku 2016 sledujeme v prieskume tiež absolvovanie liečby klientov v zdravotníckom zariadení pred vstupom do resocializačného programu, keďže koncepcia resocializácie ako súčasť dlhodobého terapeutického procesu, respektíve následnej starostlivosti sa javí ako kľúčová.
  Stiahnuté
  0 X
 • Vplyv drog na komunitu 2022_príloha
  Stiahnuté
  30 X
 • Vplyv drog na komunitu 2022
  Stiahnuté
  1 X
 • Európsky internetový prieskum o drogách 2021
  Stiahnuté
  60 X
 • Tlačová správa z agentúry EÚ pre drogy v Lisabone
  Stiahnuté
  14 X

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava