Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Druh publikácií

Zrušiť výber
  • SPRÁVA NMCD 2021 O PRIESKUME ŠTRUKTÚRY KLIENTOV A SLUŽIEB RESOCIALIZÁCIE ZA ROK 2020
    Popis
    NMCD realizuje prieskumy v zariadeniach akreditovaných MPSVaR SR pre výkon opatrení SPODaSK s resocializačným programom od roku 2008. V roku 2021 sa na prieskume podielalo 16 akreditovaných zariadení – centier pre deti a rodiny s resocializačným programom(v priebehu celého obdobia to bolo 16 až 20 pôsobiacich na území SR).
    Stiahnuté
    51 X

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava