Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Druh publikácií

Zrušiť výber
 • Osobitná stránka EDR 2015
  Stiahnuté
  204 X
 • Tlačová správa - EURÓPSKA SPRÁVA O DROGÁCH ZA ROK 2015 – 20 ROKOV MONITOROVANIA
  Popis
  Zmena dynamiky trhu s heroínom, najnovšie dôsledky užívania kanabisu a nové prvky a aspekty v oblasti stimulantov a tzv. nových drog sú niektoré z problémov, ktoré kladie do popredia agentúra EÚ pre drogy (EMCDDA) v dnešnom vydaní svojej Európskej správy o drogách za rok 2015: Trendy a vývojové zmeny v Lisabone. Vo výročnom prehľade agentúra opisuje 20 rokov monitorovania a skúma celosvetové vplyvy a lokálne následky neustále sa meniaceho európskeho drogového problému.
  Stiahnuté
  96 X
 • Európska správa o drogách 2015
  Popis
  S hrdosťou predstavujeme už 20. výročnú analýzu európskej drogovej situácie v podobe Európskej správy o drogách za rok 2015. Tohoročná správa obsahuje komplexný prehľad o európskom drogovom probléme a opatreniach, ktoré boli prijaté na jeho riešenie. Správa o trendoch a vývojových zmenách je ťažiskom súboru navzájom prepojených informačných produktov predkladaných ako balík európskej správy o drogách. Na základe európskych a národných údajov poskytuje podrobný prehľad o kľúčových trendoch, reakciách a politikách spolu s hĺbkovou analýzou aktuálnych tém. Balík obsahuje úplne nové analýzy o psychosociálnych intervenciách, miestach pre bezpečnú aplikáciu drog, o zneužívaní benzodiazepínov a trasách obchodu s heroínom.
  Stiahnuté
  341 X
 • Drugnet Europe April-June 2015
  Popis
  Newsletter of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
  Stiahnuté
  1542 X

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava