Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Druh publikácií

Zrušiť výber
  • Národná protidrogová stratégia na roky 2013-2020
    Popis
    V poradí piatu národnú protidrogovú stratégiu na ďalšie obdobie (2013-2020 ) schválila vláda SR na svojom rokovaní dňa 10.júla 2013. Do konca roka 2013 by k tomuto základnému koncepčnému dokumentu mali pribudnúť štvorročné akčné plány rezortov, participujúcich na implementácii stratégie.
    Stiahnuté
    8359 X

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava