Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Druh publikácií

Zrušiť výber
 • Pôsobnosť a členenie odboru koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
  Popis
  Pôsobnosť a členenie odboru koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
  Stiahnuté
  178 X
 • ZODPOVEDNE TEHOTNÁ
  Stiahnuté
  400 X
 • Delimitácia odboru NMCD z Úradu vlády SR na MZ SR
  Popis
  Po 15 rokoch pôsobenia v rámci organizačnej štruktúry Úradu vlády SR prechádza výkonný koordinančný orgán - predtým Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog, neskôr Odbor koordinácie protidrogovej stratégie , vrátane Národného monitorovacieho centra pre drogy - do rezortu zdravotníctva.
  Stiahnuté
  1047 X
 • Návrh prenosu pôsobností v oblasti protidrogovej politiky a monitoringu drogovej situácie na Slovensku
  Popis
  Predkladacia správa k materiálu :Návrh prenosu pôsobností v oblasti protidrogovej politiky a monitoringu drogovej situácie na Slovensku obsahuje zmenu nositeľa úloh v uznesení vlády č. 259 z 1.apríla 2009 v bode C.3. z podpredsedu vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny – predsedu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog na ministerku zdravotníctva vzhľadom na skutočnosť, že funkcia podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti ľudské práva a menšiny nebola v tomto volebnom období obsadená a bol zrušený Výbor ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog. Z uvedeného dôvodu sa ako nositeľ úloh navrhuje ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky. Predkladaný návrh predpokladá taktiež prenos pôsobností v oblasti protidrogovej problematiky, ktorú na Úrade vlády SR vykonával odbor Národné monitorovacie centrum pre drogy, na Ministerstvo zdravotníctva SR vrátane prenosu siedmich štátnozamestnaneckých miest, zmluvnej agendy, finančného, technického a materiálneho zabezpečenia.
  Stiahnuté
  746 X
 • Prenos pôsobností v oblasti protidrogovej politiky a monitoringu drogovej situácie na Slovensku
  Popis
  Návrh prenosu pôsobností v oblasti protidrogovej politiky a monitoringu drogovej situácie na Slovensku obsahuje zmenu nositeľa úloh v uznesení vlády č. 259 z 1.apríla 2009 v bode C.3. z podpredsedu vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny – predsedu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog na ministerku zdravotníctva vzhľadom na skutočnosť, že funkcia podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti ľudské práva a menšiny nebola v tomto volebnom období obsadená a bol zrušený Výbor ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog. Z uvedeného dôvodu sa ako nositeľ úloh navrhuje ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky. Predkladaný návrh predpokladá taktiež prenos pôsobností v oblasti protidrogovej problematiky, ktorú na Úrade vlády SR vykonával odbor Národné monitorovacie centrum pre drogy, na Ministerstvo zdravotníctva SR vrátane prenosu siedmich štátnozamestnaneckých miest, zmluvnej agendy, finančného, technického a materiálneho zabezpečenia.
  Stiahnuté
  778 X
 • Metodický pokyn hl.odborníka pre medicínu drogových závislostí
  Stiahnuté
  9352 X
 • Organizačný poriadok ÚV SR
  Popis
  Organizačný poriadok Úradu vlády SR, platný od 13.10.2011
  Stiahnuté
  1584 X
 • Organizacná schéma ÚV SR
  Popis
  Nová organizacná schéma ÚV SR (2011)
  Stiahnuté
  559 X

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava