Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Druh publikácií

Zrušiť výber
 • Coachingplus newsletter 8/2010
  Popis
  V júlovom ôsmom čísle nájdete témy: - strach v manažmente - princípy nenásilnej komunikácie - rozhovor so zakladateľom na emócie zameranej terapie Lesliem Greenbergom.
  Stiahnuté
  1311 X
 • Coachingplus newsletter 7/2010
  Popis
  V júnovom siedmom čísle nájdete texty o: - práci s nedobrovoľným klientom - párovej a rodinnej terapii zameranej na emócie - rozhovor s MCC koučom Petrom Szabó - príbeh a info o júnovom workshope poradenská práca s párom a rodinou.
  Stiahnuté
  974 X
 • Coachingplus newsletter 6/2010
  Popis
  Obsah news - Úvaha nad tým, ako klásť „správne“ otázky - Report z pražského workshopu s francúzskymi koučmi - Čriepky z rodinnej poradne o láske vyhorenej - Tri židovské anekdoty - Informácie o našich ďalších workshopoch pre pomáhajúce profesie
  Stiahnuté
  1091 X
 • Coachingplus newsletter 5/2010
  Popis
  Obsah: - pár zamyslení o tom, čo to je diagnostika organizácie - otázky a odpovede pre tých, ktorí chcú, potrebujú, majú mať supervíziu - článok o zážitkovom procese s názvom Group relation - zenová odrobinka na záver a jeden vtip - informácie o našich ďalších workshopoch pre pomáhajúce profesie
  Stiahnuté
  1688 X
 • Coachingplus newsletter 4/2010
  Popis
  Nové číslo newslettra Couchingplus prináša okrem iného druhú časť prepisu rozhlasového rozhovoru s Jonom Fredericksonom o psychodynamickej psychoterapii, príbeh o počúvaní ako inšpirácia a informácie o ďalších workshopoch pre pomáhajúce profesie.
  Stiahnuté
  1109 X
 • Coachingplus newsletter 3/2010
  Popis
  Obsah našich news: - Článok o koučovaní a organizačnej kultúre - Čo to o facilitácii a možnostiach, kedy osloviť externého experta na proces - Prvú časť prepisu rozhlasového rozhovoru s Jonom Fredericksonom o psychodynamickej psychoterapii - Jeden, tentoraz zenový príbeh na záver - Informácie o našich ďalších workshopoch pre pomáhajúce profesie
  Stiahnuté
  1253 X
 • Coachingplus newsletter 2/2010
  Popis
  Druhé číslo newslettera Coachingplus s Coachingplus news.
  Stiahnuté
  1182 X
 • Coachingplus newsletter 1/2010
  Popis
  Prvé číslo newslettera Coachingplus s Coachingplus news. Zámerom informačného listu je nielen informovať, ale tiež ponúknuť priestor na inšpiráciu, priestor na zamyslenie sa a priestor na reflexiu.
  Stiahnuté
  889 X

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava