Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Druh publikácií

Zrušiť výber
 • Júnové 30. číslo Coachingplus newslettra 2012
  Popis
  V júnovom newsletteri, nájdete: - čo sme zažili - čo sme prečítali za posledné obdobie - rozhovor s Davidom Kolbom (áno, to je ten, podľa ktorého sa volá cyklus) - tvorivé koučovacie techniky z praxe - hru na zlepšenie komunikačných zručností - príbehy slávnych a naše plánované akcie v druhom polroku 2012
  Stiahnuté
  495 X
 • Májové 30. číslo Coachingplus newslettra 2012
  Popis
  V 30-tom májovom čísle newslettra coachingplus sa dočítate napr. niečo o podobnostiach a rozdieloch medzi nenásilnou komunikčciou a tréningom zručnosti Toma Gordona, o koučovani kľúčových vlastností a mnohom ďalsom v už klasických rubrikách "rozhovor s..." a "aktivita pre facilitátorov".
  Stiahnuté
  904 X
 • Aprílové číslo Coachingplus newslettra
  Popis
  V aprílovom 29. čísle Coachingplus newslettra nájdete: - Stručné predstavenie prístupu k organizačnej zmene, ktorý autori preložili ako oceňujúce skúmanie - Rozhovor so zakladateľom oceňujúceho skúmania Davidom Cooperriderom - Krátky text o interpretácii prenosu - Pohľad na to, ako môžeme robiť review/debrief spôsobom zameraným na riešenie - Pár slov o knihách, dva zenové príbehy a informácie o akciách a podujatiach Coachingplus v jarných mesiacoch na záver.
  Stiahnuté
  947 X
 • Workshop "Práca s emóciami v poradenskom,koučovacom a terapeutickom procese"
  Popis
  Víkendový workshop "Práca s emóciami v poradenskom, koučovacom a terapeutickom procese" ponúka priestor pre nácvik zručností, ktoré nám pomáhajú efektívne pracovať pri identifikovaní emočného prežívania, jeho explorácii, aj pri neutralizácii silných emócií.
  Stiahnuté
  691 X
 • Coachingplus newsletter 3/2012
  Popis
  Marcové news medzi iným ponúka: - úvahu na tému čo znamená reflexia prvého radu - miniúvahy o knihách, ktoré nás zaujali - rozhovor s Erikom de Haanom o koučovaní a supervízii koučovania - pár poznámok o tichu v súčasnej psychoanalýze - popis vybraných dramatoterapeutických techník - štipku humoru a odkazy na akcie a podujatia Coachingplus na záver.
  Stiahnuté
  1040 X
 • Konferencia "Poradenstvo a psychoterapia detí a dospievajúcich" - pozvánka
  Popis
  PTI – Inštitút Terapie Hrou, Coaching plus a PCA Inštitút Ister Vás pozývajú na konferenciu "Poradenstvo a psychoterapia detí a dospievajúcich". Konferencia sa uskutoční 19. - 20. júna 2012 v priestoroch Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského, Bartókova 8, Bratislava.
  Stiahnuté
  1041 X
 • Workshop ´Zručnosti poradenskej práce s deťmi a adolescentmi´
  Popis
  Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia pomáhajúceho rozhovoru s dieťaťom a adolescentom.
  Stiahnuté
  667 X
 • Coachingplus newsletter 2/2012
  Popis
  V 27. čísle Coachigplus newslettra nájdete: - stať o teórii transteoretického modelu zmeny - rozhovor s detskou psychoterapeutkou Violet Oaklanderovou - recenzie niekoľkých kníh, ktoré sa čoraz ťažšie hľadajú - aktivity, hry na použitie pri práci v páre či so skupinou - humor a marketing na záver.
  Stiahnuté
  990 X
 • Coachingplus newsletter 1/2012
  Popis
  Januárové číslo Coachingplus newslettra prináša: - rozhovor s Arnoldom Golbergom, najmä o „self-psychoanalýze“ - intervencie a techniky z párovej a rodinnej terapie - ako aj reflexie na nové knihy (nielen) o tvorivých aktivitách pre prax.
  Stiahnuté
  941 X
 • Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore
  Popis
  Víkendový workshop „Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore“ ponúkne priestor pre diskusiu, nácvik zručností a prácu s kontextom v situáciách keď klient nechce, alebo nemôže spolupracovať.
  Stiahnuté
  1087 X

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava