Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Druh publikácií

Zrušiť výber
  • Stav drogových závislostí a kontrola drog v Slovenskej republike (údaje za rok 2003)
    Popis
    Stav drogovej problematiky v SR sledovaný podľa kľúčových indikátorov a ďalších dôležitých ukazovateľoch za rok 2003. Vybrané kapitoly: Užívanie drog v populácii, Systém liečby v SR, Sociálne súvislosti a dôsledky užívania drog, Trh s drogami, Buprenorfín - liečba, zneužívanie a preskripcia. Dostupné aj v anglickej jazykovej verzii a hard copy.
    Stiahnuté
    1361 X

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava