Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Druh publikácií

Zrušiť výber
 • Prvé európske fórum o nových drogách
  Stiahnuté
  651 X
 • Protidrogové fórum - pozvánka
  Popis
  Dovoľujeme si pozvať Vás na verejné diskusné stretnutie s ministerkou spravodlivosti SR, pani Luciou Žitňanskou, štátnym tajomníkom Ministerstva vnutra SR, panom Marošom Žilinkom, zástupcami prokuratúry a justície, na tému: Uplatňovanie tzv. drogových paragrafov Trestného zákona vo vzťahu k užívateľom drog (držba pre vlastnú potrebu).
  Stiahnuté
  787 X
 • Stop drogám v našom meste II.
  Popis
  Mesto Spišská Nová Ves organizuje 10.12.2010 o 9:00 v priestoroch VVaPC UKF Nitra (Hviezdoslavova 15, Spišská Nová Ves odborný seminár pod názvom "Stop drogám v našom meste II."
  Stiahnuté
  304 X
 • Deň otvorených dverí
  Popis
  Gréckokatolícka charita v Prešove a Domov nádeje organizujú dňa 14. decembra 2010 od 10:00 do 17:00 Deň otvorených dverí.
  Stiahnuté
  808 X
 • 15. ročník preventívnych programov v Spišskej Novej Vsi a Gelnici
  Popis
  Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, OZ Pomoc všetkým a spoluorganizátori organizujú záverečný 15. ročník preventívnych programov ku Dňu študentstva a ku Dňu boja za slobodu a demokraciu.
  Stiahnuté
  615 X
 • Deň otvorených dverí v OZ Odyseus 2010
  Popis
  Pozvánka na Deň otvorených dverí v OZ Odyseus 1.12 2010
  Stiahnuté
  540 X
 • 9.slovenská a 50. československá AT konferencia
  Stiahnuté
  1537 X
 • 9.slovenská a 50. československá AT konferencia
  Stiahnuté
  393 X
 • Deň abstinencie a zdravia v Prešove
  Stiahnuté
  421 X
 • XVIII. medzinárodná AIDS konferencia
  Popis
  18. medzinárodná konferencia o AIDS (AIDS 2010) je významným podujatím, na ktorom sa stretnú odborníci pracujúci v oblasti HIV s politikmi a osobami žijúcimi s HIV. Ide o stretnutie ľudí, ktorí robia všetko preto, aby ukončili túto pandémiu. Konferencia umožní zainteresovaným stranám zhodnotiť doterajší stav epidémie, najnovší vedecký pokrok, ako aj získané poznatky a skúsenosti, a na základe toho spoločne vytýčiť smer ďalšieho napredovania.
  Stiahnuté
  327 X

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava