Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Druh publikácií

Zrušiť výber
 • Aktuálna štúdia o fentanyle
  Stiahnuté
  531 X
 • Spoločná správa EMCDDA a EUROPOLU o 4-metylamfetamíne
  Stiahnuté
  316 X
 • Avízo na periodikum českého NMS Zaostřeno na drogy
  Popis
  Prekliky na 6 čísiel periodika Zaostřeno na drogy, ktoré vo svojej gescii vydáva český Urad vlády, v rámci ktorého pôsobí aj Národní monitorovací středisko. NMS je podobne ako slovenské Národné monitorovacie centrum pre drogy kontaktným národným bodom pre európsku agentúru EMCDDA a jej informačnú sieť o drogách REITOX
  Stiahnuté
  774 X
 • Pozornosť upriamená na drogy
  Popis
  Pozornosť upriamená na drogy sa v ostatnom čísle tohto informačného bulletinu EMCDDA venuje užívaniu katy (khat), čo je rastlinný stimulant, ktorý do Európy priniesli migranti zo subsaharskej Afriky. Nadmerné užívanie môže viesť k závislosti a jeho výsledkom môže byť ohrozenie somatického a duševného zdravia inak zdravých jedincov - osoby s už existujúcimi duševnými poruchami môžu byť obzvlášť rizikové. Upozornenie: Reprodukcia textu je možná za predpokladu uvedenia zdroja EMCDDA .
  Stiahnuté
  788 X
 • Pozornosť zameraná na drogy č. 17
  Popis
  Pozornosť zameraná na drogy (Drugs in Focus) je periodicky (3x ročne) vydávaný spravodaj EMCDDA, venovaný komplexnej téme, resp. problému. Je určený pre tvorcov politiky a opatrení. Číslo 17 je venované problematike užívania kokaínu v Európe a v tejto súvislosti aj opatreniam, ktoré by sa mali/mohli uplatňovať v kľúčových oblastiach – v prevencii, liečbe (špecifické liečebné programy) a resocializácii.
  Stiahnuté
  535 X
 • Pozornosť zameraná na drogy č. 14
  Popis
  Pozornosť zameraná na drogy (Drugs in Focus) je periodicky (3x ročne) vydávaný spravodaj EMCDDA, venovaný komplexnej téme, resp. problému. Je určený pre tvorcov politiky a opatrení. Číslo 14 je venované problematike: Komorbidita - užívanie drog a duševné poruchy.
  Stiahnuté
  1196 X
 • Pozornosť zameraná na drogy č. 12
  Popis
  Pozornosť zameraná na drogy (Drugs in Focus) je periodicky (3x ročne) vydávaný spravodaj EMCDDA, venovaný komplexnej téme, resp. problému. Je určený pre tvorcov politiky a opatrení. Číslo 12 je venované problematike: Hodnotenie stratégie EÚ za obdobie 2000-2004.
  Stiahnuté
  539 X
 • Pozornosť zameraná na drogy č. 13
  Popis
  Pozornosť zameraná na drogy (Drugs in Focus) je periodicky (3x ročne) vydávaný spravodaj EMCDDA, venovaný komplexnej téme, resp. problému. Je určený pre tvorcov politiky a opatrení. Číslo 13 je venované problematike: Predávkovanie - hlavná príčina zbytočnej smrti mladých ľudí v EÚ
  Stiahnuté
  804 X

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava