Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Druh publikácií

Zrušiť výber
 • Avízo na podujatie EDR 2014
  Stiahnuté
  581 X
 • EMCDDA and EUROPOL joint report
  Popis
  29.1.2014 Rada EÚ formálne požiadala Vedecký výbor EMCDDA o iniciovanie hodnotenia rizík a škodlivých zdravotných účinkov štyroch ďalších látok 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV a methoxetamínu. K predmetným látkam sú už k dispozícii tzv. spoločné správy EMCDDA a EUROPOLU. Správa o MDPV je k dispozícii tu.
  Stiahnuté
  908 X
 • EMCDDA and EUROPOL joint report
  Popis
  29.1.2014 Rada EÚ formálne požiadala Vedecký výbor EMCDDA o iniciovanie hodnotenia rizík a škodlivých zdravotných účinkov štyroch ďalších látok 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV a methoxetamínu. K predmetným látkam sú už k dispozícii tzv. spoločné správy EMCDDA a EUROPOLU. Správa j o AH-7921 je v AJ dostupná tu.
  Stiahnuté
  933 X
 • EMCDDA–Europol Joint Report
  Popis
  29.1.2014 Rada EÚ formálne požiadala Vedecký výbor EMCDDA o iniciovanie hodnotenia rizík a škodlivých zdravotných účinkov štyroch ďalších látok 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV a methoxetamínu. K predmetným látkam sú už k dispozícii tzv. spoločné správy EMCDDA a EUROPOLU. Správa v AJ o 25I-NBOMe je k dispozícii tu. vo formáte pdf.
  Stiahnuté
  524 X
 • Priority gréckeho predsedníctva v Rade EÚ
  Stiahnuté
  497 X
 • Európska komisia podniká kroky proti legálnym psychoaktívnym látkam
  Popis
  Tlačová správa k pripravovanej legislatíve EÚ, týkajúcej sa regulácie nových psychoaktívnych látok a ilustratívna schéma porovnávajúca doterajší spôsob kontroly a zjednodušený a pružnejší nový systém.
  Stiahnuté
  546 X
 • Môžu sa preventívne programy vyvinuté v USA a Kanade prenášať do Európy ?
  Popis
  Rozdielny kultúrny kontext by mohol byť – podľa niektorých odborníkov – dôvodom prečo by sa preventívne programy, vyvinuté v USA a Kanade, nemali prenášať do Európy. Tento tématický document naopak prezentuje skúsenosti s adaptáciou inovatívnych a overených programov a podporuje myšlienku ich transferu bez zbytočných barrier. V publikácii sú podrobne popísané tieto preventívne programy: ? The Good Behaviour Game (GBG) – Hra na dobré správanie ? The Strengthening Families Program (SFP) – program posiľňovania rodiny ? Communities That Care (CTC) – Starostlivá komunita
  Stiahnuté
  469 X
 • Môžu sa preventívne programy vyvinuté v USA a Kanade prenášať do Európy ?
  Popis
  Rozdielny kultúrny kontext by mohol byť – podľa niektorých odborníkov – dôvodom prečo by sa preventívne programy, vyvinuté v USA a Kanade, nemali prenášať do Európy. Tento tématický document naopak prezentuje skúsenosti s adaptáciou inovatívnych a overených programov a podporuje myšlienku ich transferu bez zbytočných barrier. V publikácii sú podrobne popísané tieto preventívne programy: ? The Good Behaviour Game (GBG) – Hra na dobré správanie ? The Strengthening Families Program (SFP) – program posiľňovania rodiny ? Communities That Care (CTC) – Starostlivá komunita
  Stiahnuté
  458 X
 • Výzva na predkladanie žiadostí o grant z programu DPIP
  Popis
  Výzva Európskej Komisie JUST/2013/DPIP/AG na predkladanie žiadostí o udelenie akčného grantu v rámci „Programu drogovej prevencie a informovanosti“ (DPIP)
  Stiahnuté
  422 X
 • Predkladanie žiadostí o grant
  Popis
  Výzva EK na predkladanie žiadostí o udelenie akčného grantu v rámci programu "Drogová prevencia a informovanosť (DPIP)".
  Stiahnuté
  141 X

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava