Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Druh publikácií

Zrušiť výber
 • Informácia o podujatí
  Popis
  Zverejnenie Európskej správy o drogách - Trendy a vývojové zmeny Lisabon - EMCDDA 4.júna 2015 Bratislava - MZ SR 4.júna 2015
  Stiahnuté
  447 X
 • Stretnutie národných protidrogových koordinátorov v Lotyšsku
  Stiahnuté
  365 X
 • Avízo na Európsku správu o drogách 2015
  Popis
  Už čoskoro: Európska správa o drogách 2015
  Stiahnuté
  633 X
 • Mortality among drug users - úmrtia užívateľov drog
  Stiahnuté
  391 X
 • Trendspotter study on drug markets via Internet
  Popis
  V septembri a októbri 2014 uskutočnila agentúra EMCDDA štúdiu „Trendspotter“ o drogových trhoch na Internete. Získané údaje a prehľad literatúry k danej téme bol prezentované na expertom stretnutí v októbri 2014 v Lisabone. Cieľom štúdie bolo prispieť k objasneniu online dodávok drog a zmapovať rozsah existujúcich internetových drogových obchodov. Špecifická pozornosť bola venovaná úlohe sociálnych médií, aplikácií (apps); online predaju nových psychoaktívnych látok , medicínskych produktov pre nelegálne užívanie/zneužívanie a predaj drog prostredníctvom „šedých sietí“.
  Stiahnuté
  120 X
 • Trendspotter study on drug markets via Internet
  Popis
  V septembri a októbri 2014 uskutočnila agentúra EMCDDA štúdiu „Trendspotter“ o drogových trhoch na Internete. Získané údaje a prehľad literatúry k danej téme bol prezentované na expertom stretnutí v októbri 2014 v Lisabone. Cieľom štúdie bolo prispieť k objasneniu online dodávok drog a zmapovať rozsah existujúcich internetových drogových obchodov. Špecifická pozornosť bola venovaná úlohe sociálnych médií, aplikácií (apps); online predaju nových psychoaktívnych látok , medicínskych produktov pre nelegálne užívanie/zneužívanie a predaj drog prostredníctvom „šedých sietí“.
  Stiahnuté
  470 X
 • Flash Eurobarometer 401 - data
  Popis
  Prieskum užívania drog a postojov mladých ľudí vo veku 15-24 rokov v 28 členských krajinách EÚ Flash Eurobarometer 401 - údaje
  Stiahnuté
  383 X
 • Flash Eurobarometer 401
  Popis
  Prieskum užívania a postojov mladých ľudí vo veku 15-24 rokov v 28 krajinách európskeho spoločenstva Európska komisia, Generálny Direktoriát pre spravodlivosť, Direktoriát pre komunikáciu - jún 2014
  Stiahnuté
  597 X
 • Európsky akčný plán 2013-2016
  Popis
  Oficiálna slovenská verzia Európskeho akčného plánu 2013-2016, ktorý je konkrétnym rozpracovaním Európskej protidrogovej stratégie 2013-2020.
  Stiahnuté
  1208 X
 • Európska protidrogová stratégia 2013-2020
  Popis
  Oficiálna slovenská verzia Európskej protidrogovej stratégie na obdobie 2013-2020
  Stiahnuté
  533 X

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava