Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Druh publikácií

Zrušiť výber
 • Najnovšia výročná správa centra EMCDDA o trendoch
  Popis
  Čo nám najnovšie údaje naznačujú o európskom drogovom trhu? Aké sú nové trendy v užívaní drog medzi dospelými a študentmi v Európe? Aké škody sa spájajú s užívaním drog a ako sa proti nim bojuje? Týmito a ďalšími otázkami sa bude zaoberať agentúra EÚ pre drogy (EMCDDA) 6. júna vo svojom výročnom prehľade drogovej situácie v Európe.
  Stiahnuté
  61 X
 • Final Report of the European Drug Emergencies Network (Euro-DEN), March 2015
  Popis
  Dvojročný projekt financovaný EK (Direktoriát pre spravodlivosť) zameraný na sledovanie intoxikácií spôsobených drogami a riešených na lekárskych pohotovostných príjmoch/pohotovostiach. V sieti bolo zapojených 16 lekárskych pracovísk z 10 krajín - spolu sa v priebehu 12 mesiacov získali údaje z 5529 prípadov. Z 8709 identifikovaných drog viedol heroin (1345), kokaín (957), kanabis (904).
  Stiahnuté
  386 X
 • Redukcia ponuky drog - prehľad opatrení na úrovni EÚ
  Popis
  Redukcia ponuky drog – prehľad politík a opatrení na úrovni EÚ Článok EMCCDA prináša prehľad politík a opatrení v rámci EÚ vo vzťahu k medzinárodnému kontextu výroby a obchodovania s nelegálnymi drogami. Znižovanie ponuky drog (drug supply reduction) je prierezovou agendou; počínajúc protidrogovou politikou , bezpečnosťou, organizovanou kriminalitou, spoluprácou medzi regiónmi, vrátane námorných ciest pokiaľ ide o odhaľovanie pašovania nelegálnych drog. EÚ je zapojená do celého radu projektov a iniciatív, ktoré v medzinárodnom meradle majú prispieť k redukcii ponuky nelegálnych drog, vrátane podpory rozvoja infraštruktúry, ekonomiky a legislatívy.
  Stiahnuté
  278 X
 • Drug related infectious diseases - update from experts
  Popis
  Rapid communication Drug related infectious diseases - update from experts Infekčné ochorenia súvisiace s drogami - aktualizácia údajov zo siete expertov EMCDDA edicia : Rýchla komunikácia
  Stiahnuté
  313 X
 • New psychoactive substances in Europe: Legislation and prosecution - current challenges and solutions
  Popis
  Spoločná publikácia EMCDDA a EUROJUSTu (AJ): New psychoactive substances in Europe: Legislation and prosecution - current challenges and solutions - je venovaná kontrole a možným riešeniam regulácie nových psychoaktívnych látok v členských krajinách ES s ohľadom na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora..
  Stiahnuté
  284 X
 • How can contingency management support the treatment ?
  Popis
  Ako môže system odmeňovania/poskytovania výhod podporiť liečbu drogovo závislých ? Súhrn štúdií, ktoré sa zaoberali týmto fenoménom v prehľade EMCDDA
  Stiahnuté
  314 X
 • ESPAD 2015 - Medzinárodný prieskum
  Popis
  Užívanie psychoaktívnych látok medzi školákmi Medzinárodný projekt ESPAD 2015 Spracovaný súhrn
  Stiahnuté
  780 X
 • Hepatitída C medzi užívateĺmi drog v Európe: epidemiológia, liečba a prevencia
  Popis
  Nová publikácia EMCDDA Hepatitída C medzi užívateĺmi drog v Európe: epidemiológia, liečba a prevencia prináša aktuálne informácie týkajúce mnohých aspektov prevencie, liečby, názory expertov ako aj názor užívateľa drog, pokiaľ ide o epidémiu hepatitídy C v Európe a súčasne je výzvou pre riešenie tohto problému.
  Stiahnuté
  511 X
 • HOSPITAL EMERGENCIES AND ACUTE DRUG TOXICITY IN EUROPE
  Popis
  Údaje poskytované zo zdravotníckych urgentov potvrdzujú, že každoročne vyhľadajú lekársku pomoc na nemocničných pohotovostiach tisícky osôb, ktorých zdravotné problémy – symptómy intoxikácie, prípadne iné poškodenia – súvisia s drogami. Postihnutí sú mladí dospelí vo veku 20 až 39 rokov, prevažne muži a príčinou je v prvom rade heroín ( spomedzi 20 vyskytujúcich sa psychoaktívnych látok). Dostupné informácie tiež signalizujú nárast prípadov súvisiacich s novými psychoaktívnymi látkami (NPL).
  Stiahnuté
  8 X
 • Hepatitis C among drug users
  Stiahnuté
  354 X

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava