Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Druh publikácií

Zrušiť výber
 • Porozumieť fenoménu “Spice”
  Popis
  Rastlinná zmes ‘Spice’ sa predáva prostredníctvom internetu a v rozličných špecializovaných obchodoch minimálne od roku 2006, dokonca sa predpokladá, že je na trhu už skôr, od roku 2004.
  Stiahnuté
  652 X
 • Preklenutie medzier vo výskume nelegálnych drog v Európe – informácia o konferencii
  Popis
  Dvojdňovú konferenciu v Brusseli s názvom „Preklenutie medzier vo výskume nelegálnych drog“ organizovala Európska komisia - Direktoriát JHS (Justícia, sloboda a bezpečnosť) v dňoch 24. - 25. septembra 2009.
  Stiahnuté
  664 X
 • Comparative Analysis of Research into Illicit Drugs in the European Union
  Popis
  The study was commissioned by the European Commission’s Directorate-General for Justice, Freedom and Security (DG JLS).
  Stiahnuté
  669 X
 • Zhrnutie - Správa ESPAD za rok 2007
  Popis
  Užívanie drog medzi žiakmi v 35 európskych krajinách. ISBN 978-92-9168-371-0 © Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť, 2009 Reprodukcia sa povoľuje za predpokladu, že sa uvedie zdroj.
  Stiahnuté
  512 X
 • Drugnet Europe 64
  Popis
  Newsletter of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.
  Stiahnuté
  453 X
 • Mladí ľudia a drogy
  Popis
  Koncom júna EK publikovala výsledky v poradí tretieho prieskumu Eurobarometra, zameraného na postoje mladých Európanov vo veku 15-24 rokov voči drogám a problémom spojeným s ich užívaním.
  Stiahnuté
  3435 X

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava