Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Druh publikácií

Zrušiť výber
 • Drug related infectious diseases - update from experts
  Popis
  Rapid communication Drug related infectious diseases - update from experts Infekčné ochorenia súvisiace s drogami - aktualizácia údajov zo siete expertov EMCDDA edicia : Rýchla komunikácia
  Stiahnuté
  339 X
 • Hepatitída C medzi užívateĺmi drog v Európe: epidemiológia, liečba a prevencia
  Popis
  Nová publikácia EMCDDA Hepatitída C medzi užívateĺmi drog v Európe: epidemiológia, liečba a prevencia prináša aktuálne informácie týkajúce mnohých aspektov prevencie, liečby, názory expertov ako aj názor užívateľa drog, pokiaľ ide o epidémiu hepatitídy C v Európe a súčasne je výzvou pre riešenie tohto problému.
  Stiahnuté
  579 X
 • Hepatitis C among drug users
  Stiahnuté
  407 X
 • Mladí ľudia na ulici
  Popis
  Infografika k projektu OZ Odyseus
  Stiahnuté
  410 X
 • Program "Chráň sa sám" sa zaplatí trojnásobne
  Popis
  Autori sa vo svojej analýze zamerali na ohodnotenie prínosov zo zníženia výskytu infekcií hepatitídou typu C medzi ľuďmi injekčne užívajúcimi drogy.
  Stiahnuté
  620 X
 • Guidelines for testing HIV,viral hepatitis and other infections in injecting drug users
  Popis
  Infekčné choroby patria medzi najzávažnejšie zdravotné dôsledky injekčných užívateľov drog. Vyvolávajú významné náklady zdravotnej staroslivosti. Injekční užívatelia sú osobitne citliví na celý rad infekčných a prenosných chorôb v dôsledku svojho rizikového správania a obvykle sprievodných životných podmienok – nízka hygiena, bezdomovectvo a chudoba. Je tu potreba pravidelného usmerňovania v oblasti testovania injekčných užívateľov drog. Naviac, zdokonalenie spôsobov ako získať užívateľov pre testovania (vtiahnutie do určitej úrovne zdravotnej starostlivosti) prospeje aj epidemiologickému sledovaniu Smernice sú doplnené odporúčaniami týkajúcimi sa prevencie a primárnej starostlivosti . Liečba a ďalšia špecializovaná starostlivosť nie je prezentovaná detailne, ale odkazy na príslušné služby sú obsiahnuté..
  Stiahnuté
  692 X
 • Porovnávacia štúdia EMCDDA - Infekčné choroby súvisiace s užívaním drog (English)
  Popis
  Tento dokument je určený pre Národné "Focal Points" siete Reitox. Obsahuje metodológiu práce v oblasti infekčných chorôb včítane štandardných tabuliek pre reportovanie dát týkajúcich sa infekčných chorôb súvisiacich s užívaním drog. Dokument je v anglickom jazyku.
  Stiahnuté
  728 X

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava