Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Druh publikácií

Zrušiť výber
 • Prekvapivý efekt malej zmeny
  Stiahnuté
  761 X
 • Skúsenosti s budovaním siete pomáhajúcich zariadení pre užívateľov drog v ČR
  Popis
  Dňa 26. a 27. apríla 2006 sa v Bratislave uskutočnil workshop pod názvom „Možnosti spolupráce pri budovaní služieb v oblasti harm reduction“ organizovaný twinningovým projektom, ktorý bol určený pre zriaďovateľov služieb v otvorenom prostredí. Na podujati odoznela aj táto prednáška.
  Stiahnuté
  886 X
 • „Two-class-support-system“ – Viacúrovňový podporný systém v Nemecku
  Popis
  Dňa 26. a 27. apríla 2006 sa v Bratislave uskutočnil workshop pod názvom „Možnosti spolupráce pri budovaní služieb v oblasti harm reduction“ organizovaný twinningovým projektom, ktorý bol určený pre zriaďovateľov služieb v otvorenom prostredí. Na podujati odoznela aj táto prednáška.
  Stiahnuté
  842 X
 • Aspekty implementácie harm reduction v Nemecku
  Popis
  Dňa 26. a 27. apríla 2006 sa v Bratislave uskutočnil workshop pod názvom „Možnosti spolupráce pri budovaní služieb v oblasti harm reduction“ organizovaný twinningovým projektom, ktorý bol určený pre zriaďovateľov služieb v otvorenom prostredí. Na podujati odoznela aj táto prednáška.
  Stiahnuté
  982 X
 • Historický vývoj programov harm reduction v Nemecku
  Popis
  Dňa 26. a 27. apríla 2006 sa v Bratislave uskutočnil workshop pod názvom „Možnosti spolupráce pri budovaní služieb v oblasti harm reduction“ organizovaný twinningovým projektom, ktorý bol určený pre zriaďovateľov služieb v otvorenom prostredí. Na podujati odoznela aj táto prednáška.
  Stiahnuté
  1238 X
 • Dokumentácia Aplikačná miestnosť
  Popis
  Dokument k prednáške, ktorá odznela 21. a 22. marca 2006 v Bratislave na podujatí určenom pre poskytovateľov služieb harm reduction (znižovanie škodlivých následkov užívania drog) organizovanom v rámci twinningového projektu.
  Stiahnuté
  736 X
 • Kaviareň Kick
  Popis
  Dokument k prednáške, ktorá odoznela 21. a 22. marca 2006 v Bratislave na podujatí určenom pre poskytovateľov služieb harm reduction (znižovanie škodlivých následkov užívania drog) organizovanom v rámci twinningového projektu.
  Stiahnuté
  726 X
 • Streetwork
  Popis
  Obsahom prednášky je základná charakteristika streetworku v Nemecku spolu s konkrétnym príkladom v meste Dortmund a methadonová substitúcia u drogovo závislých v Nemecku.
  Stiahnuté
  1226 X
 • Východisková situácia v Nemecku 1988
  Popis
  Prednáška mapuje východiskovú situáciu v oblasti drogovej problematiky od roku 1988 v Nemecku a vývoj sektora harm reduction od roku 1990 v Nemecku.
  Stiahnuté
  728 X
 • Financovanie služieb pre užívateľov drog v ČR
  Popis
  Prednáška odznela 21. a 22. marca 2006 v Bratislave na podujatí určenom pre poskytovateľov služieb harm reduction (znižovanie škodlivých následkov užívania drog) organizovanom v rámci twinningového projektu.
  Stiahnuté
  949 X

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava