Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Druh publikácií

Zrušiť výber
 • Nové psychoaktívne látky
  Popis
  Systém včasného varovania - syntetické kanabinoidy, syntetické opioidy a syntetické katinóny
  Stiahnuté
  417 X
 • Vyhodnotenie žiadosti o poskytnutie dotácie MZ SR na rok 2016
  Popis
  Vyhodnotenie žiadosti o poskytnutie dotácie podľa §2 ods. 1 písm. l) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na rok 2016
  Stiahnuté
  610 X
 • Fotodokumentácia - Stretnutie národných protidrogových koordinátorov
  Popis
  Text a fotografie: Komunikačný odbor MZ SR, Odbor zahraničných vzťahov
  Stiahnuté
  498 X
 • Pôsobnosť a členenie odboru koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
  Popis
  Pôsobnosť a členenie odboru koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
  Stiahnuté
  178 X
 • Komplexné hodnotenie protidrogovej stratégie 2009-2012
  Popis
  Predkladacia správa do VPK - MZ SR ku Komlexnému hodnoteniu protidrogovej stratégie 2009-2012 Vyhodnotenie sa predkladá ako súčasť procesu prípravy a formulovania protidrogovej politiky na ďalšie obdobie. Analýza celkového dopadu opatrení na stav drogovej problematiky a reflektovanie hlavných pozitív a negatív sú hlavným predpokladom realizácie politiky založenej na dôkazoch a faktoch. Podkladom pre spracovanie vyhodnotenia boli jednak podrobné správy rezortov a inštitúcií o plnení parciálnych akčných plánov v oblasti ich pôsobnosti, jednak ďalšie dostupné informácie o celkových trendoch za sledované obdobie, získané prostredníctvom ich systematického monitorovania Národným monitorovacím centrom pre drogy podľa metodiky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA). V poslednom roku plnenia stratégie došlo v organizačnej štruktúre výkonných zložiek koordinácie národnej protidrogovej stratégie k výrazným zmenám a od začiatku roka 2013 bola celá protidrogová problematika delimitovaná do rezortu zdravotníctva. S tým súvisiaca transformácia a presun štruktúr, procesov a väzieb je hlavným dôvodom predloženia hodnotiacej správy s časovým oneskorením čo správe vtláča skôr dokumentačný charakter, než charakter aktívneho pracovného materiálu. Takéto hodnotenie sa však týka len finálneho spracovania získaných informácií, nakoľko tieto sa získavali priebežne a systematicky a tak pri tvorbe nových strategických východísk protidrogovej politiky pre nasledujúce obdobie boli už poznatky a závery z týchto dát k dispozícii (výročné správy pre EMCDDA) a plne využité. Preto aj závery predkladané v správe môžu byť stále významným podnetom ďalšieho rozvoja protidrogovej politiky.
  Stiahnuté
  139 X
 • Komplexné hodnotenie protidrogovej stratégie 2009-2012
  Popis
  Predkladacia správa do VPK - MZ SR ku Komlexnému hodnoteniu protidrogovej stratégie 2009-2012 Vyhodnotenie sa predkladá ako súčasť procesu prípravy a formulovania protidrogovej politiky na ďalšie obdobie. Analýza celkového dopadu opatrení na stav drogovej problematiky a reflektovanie hlavných pozitív a negatív sú hlavným predpokladom realizácie politiky založenej na dôkazoch a faktoch. Podkladom pre spracovanie vyhodnotenia boli jednak podrobné správy rezortov a inštitúcií o plnení parciálnych akčných plánov v oblasti ich pôsobnosti, jednak ďalšie dostupné informácie o celkových trendoch za sledované obdobie, získané prostredníctvom ich systematického monitorovania Národným monitorovacím centrom pre drogy podľa metodiky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA). V poslednom roku plnenia stratégie došlo v organizačnej štruktúre výkonných zložiek koordinácie národnej protidrogovej stratégie k výrazným zmenám a od začiatku roka 2013 bola celá protidrogová problematika delimitovaná do rezortu zdravotníctva. S tým súvisiaca transformácia a presun štruktúr, procesov a väzieb je hlavným dôvodom predloženia hodnotiacej správy s časovým oneskorením čo správe vtláča skôr dokumentačný charakter, než charakter aktívneho pracovného materiálu. Takéto hodnotenie sa však týka len finálneho spracovania získaných informácií, nakoľko tieto sa získavali priebežne a systematicky a tak pri tvorbe nových strategických východísk protidrogovej politiky pre nasledujúce obdobie boli už poznatky a závery z týchto dát k dispozícii (výročné správy pre EMCDDA) a plne využité. Preto aj závery predkladané v správe môžu byť stále významným podnetom ďalšieho rozvoja protidrogovej politiky.
  Stiahnuté
  36 X
 • 73. zasadnutie skupiny Pompidou pri Rade Európy
  Stiahnuté
  226 X
 • 73.zasadnutie Stálych korešpondentov skupiny Pompidou pri Rade Európy
  Stiahnuté
  514 X
 • Mladí môžu byť lídrami zmien vedúcich k zdravšej spoločnosti
  Stiahnuté
  595 X
 • Mládežnícka iniciatíva podporovaná UNODC
  Stiahnuté
  631 X

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava