Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Druh publikácií

Zrušiť výber
 • Projekt Kežmarok proti drogám
  Popis
  V rámci projektu "Kežmarok proti drogám" sa 25.9.2015 uskutoční športové podujatie "Protidrogová míľa" a následne prebehne podujatie "Ber hudbu, neber drogu"
  Stiahnuté
  683 X
 • Divadelné predstavenie - THE DARK TRIP
  Popis
  Pilotné divadelné predstavenie s názvom THE DARK TRIP v dvoch mestách
  Stiahnuté
  31 X
 • Verejná výzva Európskej komisie
  Popis
  Európska Komisia, jej Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť vyhlásilo verejnú výzvu na predkladanie žiadostí o grant pre neziskové organizácie, ktoré svojimi aktivitami prispejú k napĺňaniu všeobecných a špecifických cieľov piatich programov EÚ: - občianska spravodlivosť (JCIV) - trestné súdnictvo (JPEN) - DAPHNE III (DAP) - základné práva a občianstvo (FRC) - drogová prevencia a informovanosť (DPIP).
  Stiahnuté
  837 X
 • Správa o stave resocializačných zariadení Slovenskej republike
  Popis
  Pracovná verzia Správy o stave resocializačných zariadení v Slovenskej republike, ktorú vypracovali nezávislí francúzski a fínski partneri.
  Stiahnuté
  6041 X
 • Protidrogový projekt „Prečo som na svete rád/rada“ už pozná tohtoročných víťazov
  Popis
  Hlavnými vyhlasovateľmi a organizátormi boli Národné osvetové centrum a Občianske združenie Športom proti drogám v úzkej spolupráci s Kanceláriou Národnej rady SR, Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom zahraničných vecí SR.
  Stiahnuté
  1221 X
 • Prečo som na svete rád/rada (1994 – 2007)
  Popis
  Projekt Prečo som na svete rád/rada je príkladom úspešnej a systematickej protidrogovej medzirezortnej spolupráce a spolupráce s mimovládnymi organizáciami. Hlavnými vyhlasovateľmi a organizátormi sú Národné osvetové centrum a Občianske združenie Športom proti drogám v úzkej spolupráci s Kanceláriou Národnej rady SR, Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom zahraničných vecí SR.
  Stiahnuté
  412 X
 • Harmonogram seminárov s uvedením miesta konania a prednášajúcich lektorov
  Popis
  Dokument informuje o mieste a dátume konaní seminárov, ktoré sa konajú v rámci projektu "Vzdelávacie aktivity v oblasti drogovej problematiky".
  Stiahnuté
  340 X
 • Vzdelávacie aktivity v oblasti drogovej problematiky
  Popis
  Dokument podrobne informuje o projekte Ministerstva financií SR - CFKJ, EUROFORMES, s.r.o. Žilina, Únie centier prevencie a pomoci DAFNÉ, o.z. a Úradu vlády SR, GS VMDZKD.
  Stiahnuté
  3391 X
 • Všeobecné princípy
  Popis
  Rozhodnutie Komisie z 12.februára 2007, ktorým sa stanovujú Všeobecné zásady a kritériá výberu a financovania akcií v rámci programu verejného zdravia.
  Stiahnuté
  687 X
 • Rozhodnutie komisie na implementáciu AP ES v oblasti verejného zdravia
  Popis
  Rozhodnutie komisie z 12.2.2007, ktorým sa prijíma plán práce na rok 2007 na implementáciu akčného programu spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003-2008), vrátane ročného pracovného programu pre granty.
  Stiahnuté
  641 X

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava