Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Druh publikácií

Zrušiť výber
 • 78. zasadnutie Stálych korešpondentov Rady Európy
  Popis
  V dňoch 31. mája – 1. júna 2016 sa v Štrasburgu konalo 78. zasadnutie Stálych korešpondentov Pompidou Group (PG) pri Rade Európy. Medzi najzaujímavejšie skutočnosti patrili informácie ohľadom: • nárastu záujmu ďalších krajín o členstvo v PG (hlavne z oblasti Stredozemia), • opätovného zapojenia sa do aktivít PG krajín, ktoré už členmi nie sú, • nadviazanie a zlepšenie spolupráce s inštitúciami, krajinami zaujímajúcimi sa o aktivity PG (Latinská Amerika, Bielorusko, Palestína, Tunis), • misia na Ukrajine v spolupráci s expertmi z Izraela (Donecko), • spolupráca v oblasti budovania dôvery (medzi Abcházskom a Gruzínskom), • potreba protidrogovej prevencie v súvislosti s migráciou, • zameranie sa na témy detských práv, cybercrime, gender policy.
  Stiahnuté
  485 X
 • Plán podujatí PG 2016
  Popis
  Plán podujatí Pompidopu Group na rok 2016
  Stiahnuté
  252 X
 • 77th MEETING OF PERMANENT CORRESPONDENTS
  Popis
  77th MEETING OF PERMANENT CORRESPONDENTS 18 - 19 November 2015 Thon Conference Centre Universitetsgaten Oslo, Norway Begin: Wednesday, 18 November 2015, 9:30 h End: Thursday, 19 November 2015, 12:00 h
  Stiahnuté
  411 X
 • 76.zasadnutie Stálych korešpondentov PG pri RE - máj 2015, Štrasburg
  Popis
  Správa účastníka 76.zasadnutia Stálych korešpondentov Pompidou Group pri Rade Európy.Podujatie sa uskutočnilo v máji 2015 v Štrasburgu.
  Stiahnuté
  272 X
 • 16.Ministerská konferencia POmpidou Group pri Rade Európy
  Stiahnuté
  34 X
 • 16.Ministerská konferencia Pompidou Group pri Rade Európy
  Popis
  16. Ministerská konferencia Pompidou Group pri Rade Európy
  Stiahnuté
  475 X
 • Nové generácie - výzvy pre protidrogové politiky
  Popis
  Tému "Nové generácie - výzvy pre protidrogové politiky" prezentovali členské štáty Pompidou Group na 16.Ministerskej konferencii PG pri Rade Európy a reflektovali národnú situáciu , aktuálne opatrenia a aj perspektívne možnosti riešenia. Príspevok SR pripravilo Národné monitorovacie centrum pre drogy, ktorého úlohou je monitorovanie situácie a poskytovanie kvalifikovaných údajov pre ďalšie opatrenia.
  Stiahnuté
  649 X
 • 73. zasadnutie skupiny Pompidou pri Rade Európy
  Stiahnuté
  232 X
 • 73.zasadnutie Stálych korešpondentov skupiny Pompidou pri Rade Európy
  Stiahnuté
  520 X
 • Aténska deklarácia
  Popis
  Tzv.Aténska deklarácia, ktorú iniciovala PG pri RE a ktorá vyzýva členské štáty Rady Európy, aby aj v čase obmedzených finančných zdrojov a ekonomickej krízy zabezpečili kvalitné služby pre ľudí s problémom užívania a zneužívania psychoaktívnych látok
  Stiahnuté
  641 X

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava