Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Druh publikácií

Zrušiť výber
 • Orientačný prehľad kľúčových údajov za Slovensko a porovnanie s EÚ
  Popis
  Výber z Country report Slovakia 2017 - Kľúčové údaje za rok 2015 charakterizujúce situáciu s drogami na Slovensku poskytnuté do siete REITOX v roku 2016
  Stiahnuté
  410 X
 • Country report Slovakia 2017
  Popis
  Súčasť informačného balíka EMCDDA pripraveného spolu s Európskou správou o drogách 2017 ako nový produkt pre každú členskú krajinu siete REITOX Anglická verzia. This report presents the top-level overview of the drug phenomenon in Slovakia, covering drug supply, use and public health problems as well as drug policy and responses. The statistical data reported relate to 2015 (or most recent year) and are provided to the EMCDDA by the national focal point, unless stated otherwise.
  Stiahnuté
  357 X
 • Užívanie drog medzi mladými v bratislavských kluboch
  Popis
  Injekčné užívanie drog klesá na popularite, no dôvod na radosť by bol predčasný. Mladí ľudia, ktorí injekčne užívajú drogy čelia špecifickým rizikám, ide o obzvlášť skrytú komunitu a neraz majú obavy vyhľadať pomoc. Prostredníctvom projektu Drogy medzi mladými sme oslovili skryté komunity mladých prostredníctvom "peers" - užívateľov/liek drog, ktorí budú poskytovať poradenstvo vo svojich uzavretých komunitách. Zároveň sme uskutočnili jedinečné mapovanie terénu nočného života mladých v Bratislave s cieľom lepšie spoznať aktuálnu drogovú scénu Bratislavy. Zistenia z mapovania a odporúčania prinášame v správe. Projekt Drogy medzi mladými bol uskutočnený vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska zo zbierky Hodina deťom.
  Stiahnuté
  785 X
 • Monitoring psychoaktívnych zlúčenín v odpadových vodách Slovenska za rok 2016 - správa
  Popis
  V poradí piata správa odborníkov z Asociácie čistiarenských expertov Slovenska podporená NMCD, popisuje výsledky získané v roku 2016 z analýz odpadových vôd a výskyt vybraných typov legálnych, ilegálnych drog, ich metabolitov, nových typov psychoaktívnych látok (celkovo 58 zlúčenín (tabuľka 1 - príloha)). Monitoring prebiehal v 12 mestách Slovenska, celkovo na 13 čistiarňach. Dve z nich sú situované priamo v hlavnom meste Slovenska: Čistiareň odpadových vôd Bratislava je umiestnená v mestskej časti Vrakuňa a odvádza odpadové vody zo širšieho centra Bratislavy (v texte označená ako Bratislava), ČOV Petržalka odvádza odpadové vody z najväčšieho sídliska Slovenskej republiky z Petržalky. Ďalšie ČOV : Košice, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Prešov, Devínska Nová Ves (DNV), Trnava, Komárno, Sereď, Dunajská Streda a Piešťany. Týmto spôsobom boli od marca po december 2016 monitorované odpadové vody od približne 1,4 milióna obyvateľov na Slovensku a od približne 30 000 účastníkov festivalov. V štúdii bol robený monitoring festivalu Topfest (okolo 30 000 účastníkov), festival Grape (12 000 účastníkov) bol pre nepriaznivé počasie zrušený. V tejto štúdii bol po prvý raz monitorovaný aj etyl sulfát, ktorý je možné následne použiť pri výpočte spotreby alkoholu. Namerané výsledky, podobne ako v správach za obdobie 2013 – 2015, potvrdzujú skutočnosť, že dominujúcou drogou na Slovensku je stále metamfetamín (pervitín) a jeho spotreba naďalej rastie. Z hľadiska koncentrácie látky v odpadovej vode bol spolu s liečivami tramadolom, kotinínom, kofeínom a etyl sulfátom najkoncentrovanejšou látkou. Z hľadiska geografického rozloženia je kokaín sústredený prevažne do Bratislavy a jej okolia. Analýzy naznačujú nárast spotreby v meste Trnava.
  Stiahnuté
  2359 X
 • Prieskumy štruktúry klientov a služieb resocializácie - NMCD 2016
  Popis
  V poradí štvrtá správa z prieskumu štruktúry klientov a služieb resocializácie obsahuje získané údaje z prieskumu NMCD v roku 2016 (údaje 2015) a súčasne na základe údajov z doterajších deviatich vĺn prieskumov upozorňuje na niektoré zrejmé trendy, ktoré reflektujú postupne sa zvyšujúcu úroveň starostlivosti o klientov v sledovaných resocializačných zariadeniach.
  Stiahnuté
  992 X
 • Stav drogovej problematiky na Slovensku - súhrn Výročnej správy NMCD o stave drogovej problematiky na Slovensku v roku 2015
  Popis
  Ďalší súhrn správy NMCD o stave drogovej problematiky na Slovensku v roku 2015.
  Stiahnuté
  4116 X
 • Grafická a tabuľková príloha správy
  Popis
  grafická a tabuľková príloha správy "Výskyt psychoaktívnych zlúčenín v odpadových vodách Slovenska" - rok 2015
  Stiahnuté
  187 X
 • Správa
  Popis
  V poradí štvrtá štúdia analýzy odpadových vôd na Slovensku v roku 2015.
  Stiahnuté
  2184 X
 • Európsky školský prieskum o alkohole a iných drogách (ESPAD) v SR za rok 2015 - záverečná správa
  Popis
  Správa zo šiesteho cyklu reprezentatívneho školského prieskumu - ESPAD 2015 Európsky školský prieskum o alkohole a iných drogách (ESPAD) v SR za rok 2015 Záverečná správa doc. PhDr. Alojz Nociar, CSc. koordinátor ESPAD v SR Bratislava december 2015
  Stiahnuté
  5599 X
 • Výskyt psychoaktívnych zlúčenín v odpadových vodách Slovenska - tabuľky a grafy
  Popis
  Výskyt psychoaktívnych zlúčenín v odpadových vodách Slovenska - tabuľková a grafická cast, príloha správy
  Stiahnuté
  131 X

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava