Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Druh publikácií

Zrušiť výber
 • Life Check – Stratégie na vyrovnanie sa s rizikami, ktoré určujú kvalitu nášho života
  Popis
  Je to až udivujúce: žijeme v tzv. dobe informácií, prostredníctvom médií a internetu máme prístup k „encyklopédii vedomostí“, ktorá pred dvadsiatimi rokmi bola nemysliteľná. Alebo ako sa prejavujú tieto vedomosti a poznatky o zdraví, duševnom poradcovi atď. v našom každodennom správaní sa?
  Stiahnuté
  695 X
 • Optimalizácia rizík ako koncept vedenia (riadenia)
  Popis
  Podobne ako technické koncepty podporujú prekonávanie alpských nebezpečenstiev, pomáha vyrovnanie sa s modelmi z oblasti komunikácie a skupinovej dynamiky pri optimalizácii vlastných stratégií riešenia náročných situácií z hľadiska skupinovej dynamiky. Okrem tzv. „tvrdých zručností (hard skills)“ sú na vedenie (riadenie) skupín potrebné práve aj tzv. „jemné zručnosti (soft skills)“. Početné publikácie a čoraz väčšie zohľadnenie v konceptoch vzdelávania akceptuje a zvýrazňuje trend k celkovému posudzovaniu „vedenia skupín“.
  Stiahnuté
  799 X
 • Risflecting – nový pedagogický model komunikácie
  Popis
  V mesiacoch máj a október sa v nadväznosti na seba uskutočnili dva tréningy v rámci Twinningového projektu Úradu vlády SR s cieľom predstaviť získané vedomosti a skúsenosti z práce venovanej „ecstasy culture“ (kultúra spojená s užívaním extázy) a „risk competence“ (uvedomovanie si zodpovednosti a rizík súvisiacich s užívaním nelegálnych látok) v Nemecku. Ďalšou témou boli overené a osvedčené koncepcie uplatňované v peer programoch a vzdelávaní mladých ľudí v protidrogovej prevencii.
  Stiahnuté
  723 X
 • Návrh harmonogramu školenia v Prasniku
  Popis
  V mesiacoch máj a október sa v nadväznosti na seba uskutočnili dva tréningy v rámci Twinningového projektu Úradu vlády SR s cieľom predstaviť získané vedomosti a skúsenosti z práce venovanej „ecstasy culture“ (kultúra spojená s užívaním extázy) a „risk competence“ (uvedomovanie si zodpovednosti a rizík súvisiacich s užívaním nelegálnych látok) v Nemecku. Ďalšou témou boli overené a osvedčené koncepcie uplatňované v peer programoch a vzdelávaní mladých ľudí v protidrogovej prevencii.
  Stiahnuté
  559 X
 • Drogová situácia v Európe
  Popis
  Prehľad európskej situácie pokiaľ ide o alkohol drogy a tabak
  Stiahnuté
  2497 X
 • Drug issues across Europe
  Popis
  Overview of European issues relating to alcohol, drugs, and tobacco.
  Stiahnuté
  1655 X
 • Threat of heroine from Afganistan
  Popis
  Presentation of Mr.Thomas Pietschmann at Workshop on Combating the Threat of Illicit Drugs in the OSCE Area, Vienna 24 - 25 October 2006
  Stiahnuté
  608 X
 • Europarents – Skupinová dynamika
  Popis
  V priebehu dvoch dní 6. a 7. septembra 2006 v Stupave účastníci – zástupcovia z regionálnych Pedagogicko-psychologických centier, Centier výchovnej a psychologickej prevencie, Diagnostických centier a Liečebno-výchovného zariadenia sa zúčastnili tréningu zameraného na prezentáciu „europeers“ a „europarents“ .
  Stiahnuté
  874 X
 • Europeers - Začlenenie do celkovej koncepcie prevencie pre školy v meste Bochum, Nemecko
  Popis
  V priebehu dvoch dní 6. a 7. septembra 2006 v Stupave účastníci – zástupcovia z regionálnych Pedagogicko-psychologických centier, Centier výchovnej a psychologickej prevencie, Diagnostických centier a Liečebno-výchovného zariadenia sa zúčastnili tréningu zameraného na prezentáciu „europeers“ a „europarents“ .
  Stiahnuté
  802 X
 • Europeers – Obsahový a metodický priebeh Peer tréningu ako príklad
  Popis
  V priebehu dvoch dní 6. a 7. septembra 2006 v Stupave účastníci – zástupcovia z regionálnych Pedagogicko-psychologických centier, Centier výchovnej a psychologickej prevencie, Diagnostických centier a Liečebno-výchovného zariadenia sa zúčastnili tréningu zameraného na prezentáciu „europeers“ a „europarents“ .
  Stiahnuté
  848 X

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava