Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Druh publikácií

Zrušiť výber
  • Oznámenie o výzve na predloženie ponúk
    Popis
    Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog Úradu vlády SR vyzýva na predloženie žiadostí o poskytnutie grantu v rámci Grantovej schémy na podporu Národného programu boja proti drogám 2004-2008, ktorá je financovaná Európskou úniou a spolufinancovaná zo štátneho rozpočtu SR v rámci programu Prechodný fond 2004/016-764.03.02
    Stiahnuté
    1018 X

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava