Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Druh publikácií

Zrušiť výber
 • Rola alkoholu a drog pri domácom násilí
  Popis
  Štatistiky nepochybne ukazujú na spojenie medzi užívaním návykových látok a domácim násilím, vedci však spochybňujú tradičné vnímanie príčinných súvislosti medzi týmito problémami. Výskumy o domácom násilí dokumentujú vysoký výskyt užívania návykových látok a je známe, že užívanie alkoholu a niektorých ďalších drog poškodzuje úsudok, odstraňuje zábrany a zvyšuje agresivitu. Alkoholizmus býva spájaný aj so zneužívaním detí a incestom.
  Stiahnuté
  2980 X
 • Realizované aktivity a projekty Krajského úradu v Nitre z oblasti drogovej problematiky v roku 2005
  Popis
  Výpis realizovaných aktivít a projektov Krajského úradu v Nitre z oblasti drogovej problematiky v roku 2005, spolupráca s MV a GS VMDZKD, projekty a aktivity KÚ, spolupráca KÚ na projektoch iných organizáci, účasť na konferenciách a workshopoch, vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie koordinátora drogovej problematiky KÚ, poradenstvo a individuálne konzultácie.
  Stiahnuté
  1590 X
 • Metodický pokyn z 13. decembra 2005 číslo 4/2006-GSVMDZKD pre krajské úrady
  Popis
  Metodický pokyn z 13. decembra 2005 číslo 4/2006-GSVMDZKD pre krajské úrady na určenie činnosti krajských úradov na úseku drogovej problematiky a zjednotenie postupu zriaďovania krajských koordinačných komisií pre drogovú problematiku (prevencia, liečba, resocializácia drogových záležitostí a presadzovanie práva v boji proti drogám)
  Stiahnuté
  654 X

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava