Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Inštitúcie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bardejov
Kuzmányho 18 , Bardejov , 085 01
Typ inštitúcie
Zdravotnícke
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Humenné
26.novembra 1507 , Humenné , 066 18
Typ inštitúcie
Zdravotnícke
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Poprad
Zdravotnícka 3 , Poprad , 058 01
Typ inštitúcie
Zdravotnícke
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov
Hollého 5 , Prešov , 080 01
Typ inštitúcie
Zdravotnícke
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Svidník
Sov.hrdinov 79 , Svidník , 089 01
Typ inštitúcie
Zdravotnícke
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
Obrancov mieru 1 , Stará Ľubovňa , 064 01
Typ inštitúcie
Zdravotnícke
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Vranov nad Topľou
Pribinova 95 , Vranov nad Topľou , 093 17
Typ inštitúcie
Zdravotnícke
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice
Ipeľská 1 , Košice , 042 20
Typ inštitúcie
Zdravotnícke
Diagnostické centrum Košice
Opatovská cesta 101 , Košice , 041 85
Typ inštitúcie
Zdravotnícke
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Nemocničná 4 , Trenčín , 911 01
Typ inštitúcie
Zdravotnícke

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava