Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Inštitúcie

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru, Úrad justičnej a kriminálnej polície Košice
Kuzmányho 8 , Košice , 040 01
Typ inštitúcie
Súdnictvo a väzenstvo
Okresný súd Trenčín
Piaristická 1 , Trenčín , 911 01
Typ inštitúcie
Súdnictvo a väzenstvo
Krajský súd v Nitre
Štúrova 9 , Nitra , 949 01
Typ inštitúcie
Súdnictvo a väzenstvo
Úrad justičnej a kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru Dunajská Streda
Ádorská 35 , Dunajská Streda , 929 24
Typ inštitúcie
Súdnictvo a väzenstvo
Úrad justičnej a kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru Galanta
Hlavná 13 , Galanta , 924 00
Typ inštitúcie
Súdnictvo a väzenstvo
Úrad justičnej a kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru Senica
Moyzesova 1 , Senica , 905 31
Typ inštitúcie
Súdnictvo a väzenstvo
Ústav na výkon väzby Nitra
Cintorínska 3 , Nitra 1 , 950 50
Typ inštitúcie
Súdnictvo a väzenstvo
Ústav na výkon trestu a odňatia slobody Nitra
Vašinova 124/59, priečinok 18 C , Nitra-Chrenová , 950 61
Typ inštitúcie
Súdnictvo a väzenstvo
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
Želiezovce, priečinok 42/VD , Želiezovce , 937 01
Typ inštitúcie
Súdnictvo a väzenstvo

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava