Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Inštitúcie

Krajský školský úrad Prešov
Námestie mieru 3 , Prešov , 081 92
Typ inštitúcie
Štátne zariadenia
Metodicko-pedagogické centrum
Tarasa Ševčenka 11 , Prešov , 080 01
Typ inštitúcie
Štátne zariadenia
Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Poprad
Šrobárova 3289/20 , Poprad , 058 01
Typ inštitúcie
Štátne zariadenia
Krajský školský úrad Košice
Komenského 52 , Košice , 040 78
Typ inštitúcie
Štátne zariadenia
Technická univerzita Košice, Katedra spoločenských vied, Centrum protidrogových a poradenských služieb
Vysokoškolská 4 , Košice , 042 00
Typ inštitúcie
Štátne zariadenia
Krajské centrum voľného času
Hemerkova 28 , Košice , 040 01
Typ inštitúcie
Štátne zariadenia
Krajský školský úrad
Komenského 35 , Žilina , 010 01
Typ inštitúcie
Štátne zariadenia
Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Dolný Kubín
Ul. M.R. Štefánika 1810/15 , Dolný Kubín , 026 01
Typ inštitúcie
Štátne zariadenia
Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Liptovský Mikuláš
Okoličianska 333 , Liptovský Mikuláš , 031 04
Typ inštitúcie
Štátne zariadenia
Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Martin
Ul. Pavla Mudroňa 22 , Martin , 036 01
Typ inštitúcie
Štátne zariadenia

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava