Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Inštitúcie

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
Dlhý rad 17 , Bardejov , 085 01
Typ inštitúcie
Sociálne
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Sokolovská 2 , Humenné , 066 01
Typ inštitúcie
Sociálne
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
Dr.Alexandra 61 , Kežmarok , 060 01
Typ inštitúcie
Sociálne
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Popradské nábrežie 65/16 , Poprad , 058 01
Typ inštitúcie
Sociálne
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Námestie mieru 2 , Prešov , 080 01
Typ inštitúcie
Sociálne
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
Hlavná 26 , Stropkov , 091 01
Typ inštitúcie
Sociálne
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
Farbiarska ul. , Stará Ľubovňa , 064 01
Typ inštitúcie
Sociálne
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
Hlavná 7 , Vranov nad Topľou , 093 01
Typ inštitúcie
Sociálne
Ústredie práce, soc.vecí a rodiny, Odbor sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny
Župné námestie 5-6 , Bratislava , 812 67
Typ inštitúcie
Sociálne
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odd. SPO a SP Žilina
Hurbanova 16 , Žilina , 010 01
Typ inštitúcie
Sociálne

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava