Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Inštitúcie

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Nemocničná 986, LDCH, 1. a 2.poschodie , Považská Bystrica , 017 26
Typ inštitúcie
Psychiatrické zariadenia
Nemocnica s poliklinikou Bojnice, Psychiatrické oddelenie - Ambulancia pre závislých pacientov
Nemocničná 2 , Bojnice , 972 01
Typ inštitúcie
Psychiatrické zariadenia
Fakultná nemocnica Nitra, pedopsychiatrická ambulancia
Špitálska 11 , Nitra , 949 01
Typ inštitúcie
Psychiatrické zariadenia
ADDICT, s.r.o., Súkromná ambulancia pre liečbu alkoholizmu a iných toxikománií Nitra
Krčméryho 843/14 , Nitra , 949 01
Typ inštitúcie
Psychiatrické zariadenia
Poliklinika Topoľčany, ambulancia pre liečbu alkoholizmu a iných toxikománií
17.novembra 1300 , Topoľčany , 955 01
Typ inštitúcie
Psychiatrické zariadenia
Neštátna psychiatrická ambulancia Komárno
Pevnostný rad č.18 , Komárno , 935 01
Typ inštitúcie
Psychiatrické zariadenia
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya Kremnica
Československej armády 234/139 , Kremnica , 967 12
Typ inštitúcie
Psychiatrické zariadenia
II. Psychiatrická klinika SZU, nemocnica F. D. Roosvelta Banská Bystrica
Cesta k nemocnici 1 , Banská Bystrica , 975 56
Typ inštitúcie
Psychiatrické zariadenia
Psychiatrická ambulancia MUDr.Soňa Olšovská Bratislava
Staré grunty 36 , Bratislava , 841 04
Typ inštitúcie
Psychiatrické zariadenia
Ego Fit, s.r.o. Bratislava
Rajecká 18 , Bratislava , 821 07
Typ inštitúcie
Psychiatrické zariadenia

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava