Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Inštitúcie

Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16 , Prešov , 080 01
Typ inštitúcie
Prokuratúra
Krajská prokuratúra Košice
Mojmírova 5 , Košice , 040 01
Typ inštitúcie
Prokuratúra
Krajská prokuratúra Trenčín
Piaristická 17 , Trenčín , 912 50
Typ inštitúcie
Prokuratúra
Krajská prokuratúra Nitra
Damborského 1 , Nitra , 949 66
Typ inštitúcie
Prokuratúra
Krajská prokuratúra Bratislava
Vajnorská 47 , Bratislava , 812 56
Typ inštitúcie
Prokuratúra

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava