Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Inštitúcie

Regionálne vzdelávacie centrum
Železiarenská 9 , Košice , 040 15
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Mestské kultúrne stredisko Šaľa
ul.SNP 16 , Šaľa , 927 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch
Stummerova 385/16 , Topoľčany , 955 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Regionálne osvetové stredisko v Komárne
Petöfiho 2 , Komárno , 945 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava