Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Inštitúcie

Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 5 , Rimavská Sobota , 979 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Podpolianske osvetové stredisko
Bystrický rad 1 , Zvolen , 960 26
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Pohronské osvetové stredisko
Duklianskych hrdinov 21 , Žiar nad Hronom , 965 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Pohronské osvetové stredisko - detašované pracovisko Banská Štiavnica
Kammerhofská 2 , Banská Štiavnica , 969 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda
Biskupa Kondého 10 , Dunajská Streda , 929 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Galantské osvetové stredisko
Bratislavská 1458/71 , Galanta , 924 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Trnavské osvetové stredisko
Bratislavská 27 , Trnava , 917 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Záhorské osvetové stredisko Senica
Hviezdoslavova 323 , Senica , 905 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Malokarpatské osvetové stredisko
Horná 20 , Modra , 900 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Mestské kultúrne stredisko Bratislava
Uršulínska 11 , Bratislava , 812 93
Typ inštitúcie
Osvetové strediská

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava