Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Inštitúcie

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19 , Prievidza , 971 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Myjavské osvetové stredisko
Partizánska 290/17 , Myjava , 907 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Krajské osvetové stredisko Nitra
Fatranská 3 , Nitra , 949 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach
Ul. F. Hečku 25 , Levice , 934 47
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Mestské kultúrne stredisko Šahy Hontianske múzeuma galéria Ľ.Simonyiho
J.Rotaridesa 13 , Šahy , 936 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch
ul.SNP 32 , Nové Zámky , 940 62
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Hontiansko-novohradské osvetové stredisko - detašované pracovisko Veľký Krtíš
Nám. A. H. Škultétyho 35 , Veľký Krtíš , 990 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica
Dolná 35 , Banská Bystrica , 975 25
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Novohradské osvetové stredisko
Kármána 2 , Lučenec , 984 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Novohradské osvetové stredisko, pracovisko Veľký Krtíš
Nám. A.H.Škultétyho 35 , Veľký Krtíš , 990 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava