Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Inštitúcie

Košické osvetové stredisko
Hviezdoslavova 7 , Košice , 040 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves
Štefánikovo nám. 17 , Spišská Nová Ves , 052 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Oravské osvetové stredisko
Bysterecká 1263/55 , Dolný Kubín , 026 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Kysucké osvetové stredisko
Moyzesova 1770 , Čadca , 022 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Ľubovnianske osvetové stredisko
Nám. generála Štefánika 5 , Stará Ľubovňa , 064 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Turčianske osvetové stredisko v Martine
Eštovova 21 , Martin , 036 80
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Liptovské osvetové stredisko
ul. 1.mája , Liptovský Mikuláš , 031 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Regionálne osvetové stredisko v Žiline
Horný Val 20 , Žilina , 011 82
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Trenčianske osvetové stredisko
Kožušnícka 2 , Trenčín , 911 05
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Považské osvetové stredisko Považská Bystrica
Nová ul. 134 , Považská Bystrica , 017 32
Typ inštitúcie
Osvetové strediská

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava