Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Inštitúcie

Hornošarišské osvetové stredisko Bardejov
Rhodyho 6 , Bardejov , 085 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou
sídl. 1.mája 74 , Vranov nad Topľou
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Podduklianske osvetové stredisko Svidník
Sov.hrdinov 160/74 , Svidník , 089 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Podtatranské osvetové stredisko Poprad
Nám.Sv.Egídia 11 , Poprad , 058 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Šarišské osvetové stredisko Prešov
Námestie legionárov 6 , Prešov , 080 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Vihorlatské osvetové stredisko Humenné
Sokolovská 11 , Humenné , 066 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Krajské osvetové stredisko Košice
Hviezdoslavova 7 , Košice , 040 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Gemerské osvetové stredisko Rožňava
Betliarska 8 , Rožňava , 048 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Zemplínske osvetové stredisko Michalovce
Gorkého 1 , Michalovce , 071 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Regionálne osvetové stredisko Trebišov
SNP 1049/76 , Trebišov , 075 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava