Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Inštitúcie

MAJÁK Poprad, o.z.
Šrobárova 3289/20 , Poprad , 058 01
Typ inštitúcie
Neštátne organizácie
Pro Familia o.z. Humenné
Gorkého 1 , Humenné , 066 01
Typ inštitúcie
Neštátne organizácie
Filia n.o. Košice
Trieda SNP 3 , Košice , 040 11
Typ inštitúcie
Neštátne organizácie
SAVEZ Košice
Trieda SNP 3 , Košice , 040 01
Typ inštitúcie
Neštátne organizácie
Domka, združenie saleziánskej mládeže Košice
Na Kalvárii 23 , Košice , 040 01
Typ inštitúcie
Neštátne organizácie
Alžbetka n.o. Spišská Nová ves
Zimná 66 , Spišská Nová Ves , 052 01
Typ inštitúcie
Neštátne organizácie
Integra, o.z., Združenie pre duševné zdravie
Špitálska 11 , Michalovce , 071 01
Typ inštitúcie
Neštátne organizácie
Nadácia primárnej prevencie a liečby DZ - Lúč
Janka Kráľa 7 , Žilina , 010 01
Typ inštitúcie
Neštátne organizácie
Informačné centrum mladých Nižná
Hviezdoslavova 308 , Nižná
Typ inštitúcie
Neštátne organizácie
Občianske združenie Ostrov nádeje
Školská 16 , Liptovský Mikuláš , 031 01
Typ inštitúcie
Neštátne organizácie

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava