Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Inštitúcie

Poradňa PON, Prešov
Požiarnická 3 , Prešov , 080 01
Typ inštitúcie
Krízové
Krízové centrum ADCH Košice
Alejova 2 , Košice , 040 01
Typ inštitúcie
Krízové
Krízové stredisko - Palkovo centrum
Školská 16 , Liptovský Mikuláš , 031 01
Typ inštitúcie
Krízové
Poradňa pre obete násilia
Palckého ul. , Trenčín , 911 01
Typ inštitúcie
Krízové
Slovenské krízové centrum
č.d.140 , Beckov , 916 38
Typ inštitúcie
Krízové
Poradňa pre obete násilia Nitra
Fraňa Mojtu 18 , Nitra , 949 09
Typ inštitúcie
Krízové
Dom sv. Alžbety - krízové stredisko
9.mája 74 , Banská Bystrica , 974 01
Typ inštitúcie
Krízové
Pomoc obetiam násilia - Občianske združenie
Dolná Strieborná 2 , Banská Bystrica , 974 01
Typ inštitúcie
Krízové
Signál ohrozenia - Centrum Srdiečko - Občianske združenie
Mládežnícka 34 , Banská Bystrica , 974 01
Typ inštitúcie
Krízové
Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany, o.z.
Lipová 70 , Piešťany , 921 01
Typ inštitúcie
Krízové

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava