Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Inštitúcie

Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice
Skladná 2 , Košice , 041 90
Typ inštitúcie
Centrum pre liečbu drogových závislostí
Špecializovaná nemocnica, Centrum pre liečbu drogových závislostí s.r.o.
Pod Laščeky 278 , Žilina – Považský Chlmec , 010 03
Typ inštitúcie
Centrum pre liečbu drogových závislostí
Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica
Cesta k nemocnici č. 55 , Banská Bystrica , 974 01
Typ inštitúcie
Centrum pre liečbu drogových závislostí
Odborný liečebný ústav psychiatrický-Centrum pre liečbu drogových závislostí - Predná Hora
Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126 , Muráň , 049 01
Typ inštitúcie
Centrum pre liečbu drogových závislostí
Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava
Hraničná 2, P.O.BOX 51 , Bratislava , 827 99
Typ inštitúcie
Centrum pre liečbu drogových závislostí
Centrum pre liečbu drogových závislostí CPLDZ Rieka s.r.o.
Na vodopád 184 , Šútov , 038 54
Typ inštitúcie
Centrum pre liečbu drogových závislostí
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok (Klinika drogovych zavislosti)
Malacká cesta č. 63 , Pezinok , 902 18
Typ inštitúcie
Centrum pre liečbu drogových závislostí

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava