Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

AD CLINIC

Adresa:
Poliklinika Tehelná, blok C, 4. posch., Tehelná 26 , Bratislava , 831 03
Mobil:
0945 506 507
Popis:
info@adclinic.sk AD CLINIC, s.r.o. je súkromné zdravotnícke zariadenie ambulantného typu, zamerané najmä liečbu a poradenstvo v oblasti problémov spojených s užívaním alkoholu, drog a s patologickým hráčstvom.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava